Nyheter

Glad sommar kära scouter, så ses vi till hösten!
Önskar Mälarscouterna genom
Teo, kårordförande

Kö till Mälarscouterna

För att börja i Mälarscouterna måste du först ställa dig i vår kö. Här berättar vi hur vi antar nya scouter från kön inför hösten 2021.

Spårare - barn födda 2012/2013

Genom ett mailutskick den 3 maj (och påminnelse-mail 8 maj, sms 13 maj samt mail 16 maj), bad vi er bekräfta fortsatt intresse, ledarintresse samt önska dag och eventuella kompisar - eller avstå platsen innan 16 maj.

Uppdatering 4 juni: Vi har tagit in över 95 scouter (bekräftelse mailad 4 juni).

Antagningen har skett i enlighet med Mälarscouternas köpolicy, som du kan hitta här nedan.

Trots detta har vi inte lyckats få med alla på kön. Vi kommer göra en andra intagning ett par veckor in på terminen då vi sett om nya och gamla scouter kommer på de första mötena, eller valt att hoppa av. Vi fyller även på från intresselista/kö om någon hoppar av redan innan terminen startar.

Upptäckare - barn födda 2010 och 2011

Vi tar in löpande, så snart det finns platser tillgängliga.

Äventyrare - barn födda 2006, 2007 och 2008

Vi tar in löpande, så snart det finns platser tillgängliga.

Köpolicy

Läs vår köpolicy här.

Frågor?

Om du har några frågor, kontakta Anita Gabrielsson, kontaktperson nyanmälningar, på koansvarig@malarscouterna.se

No photo description available.

Det har varit ett annorlunda år för scouting, och av allt att döma kommer det fortsätta våren ut. Alla scouter och ledare under detta märkliga år förtjänar därför förstås ett märke. Varje avdelning bestämmer vilka krav som ställs för att få märket, eftersom utmaningarna varit olika för olika avdelningar. Syftet är att uppmuntra deltagande på distansmöte, kalla dagar, och coronasäkrade dagshajker. Märkena kommer delas ut fram emot terminsavslutningen.

Var redo!

Starten på vårterminen är framflyttad en vecka, till söndagen den 24:e och veckan som följer därefter. För Äventyrare drar mötena igång första veckan i februari.

Ledarna på avdelningen kommer skicka inbjudan till första mötet, vårens terminsprogram och mer information om hur mötena går till.

Om smittskydd Stockholm förlänger uppmaningen kring utomhusidrott bortom den 24:e januari (länk), så kommer vi starta terminen på distans för alla åldrar.

Mälarscouterna följer samhällets rådande råd/rekommendationer och anpassar vår verksamhet löpande. Mer information om detta finns på vår hemsida, https://malarscouterna.se

Bromma, 2021-01-10

Ulrika ”Ullis” Bernmar (fd. Bjurström) avled onsdagen den 30 december efter en kort tids kamp mot cancer.

Ullis har varit scout hela sitt liv. Under 12 aktiva år i Mälarscouterna hann Ullis vara både en uppskattad äventyrar- och utmanarledare (2000-2010), kårutbildare, vice kårordförande (2004-2011) och sekreterare i kårstyrelsen. Under sin tid som vice kårordförande såg Ullis till att kvalitet, kommunikation och lyssnande & lärande ledarskap stod högt på agendan, något som lade grunden till det kvalitetsarbete som fortfarande genomsyrar Mälarscouterna. Ullis glädje, engagemang och positiva inställning präglade många läger och arrangemang under hennes tid i Mälarscouterna.

De senaste åren har Ullis inte haft någon aktiv roll i Mälarscouterna när istället familj, hus och hund kommit i första hand men hon har alltid haft en fot kvar som medlem. Hennes stora intresse för friluftsliv har istället fortsatt utanför scouterna som en självklar del av familjelivet.

Ullis blev sjuk i somras med cancer spridd i stora delar av kroppen och hjärnan. Trots behandling och en optimistisk inställning blev Ullis kraftigt försämrad på julafton efter en stroke. Hon somnade in med sin man Calle vid sin sida.

Ullis var alltid glad, varm och omtänksam - den som tittade dig rakt in i ögonen, tog ett steg närmre och lyssnade intensivt. Du kunde lita på att Ullis såg till att det fanns tid för mys, fika och umgänge. Det var också Ullis som en gång i tiden såg till att ”En noshörning kom fram till mig och gav mig en puss...” under många år blev ett självklart inslag på våra lägerbål.

Vår tankar går till Ullis familj.
Magnus Hasselquist, Mälarscouternas styrelse

Begravning ägde rum i kretsen av de närmaste i Tullinge Kyrka torsdagen den 21 januari. Tänk gärna på Cancerfonden.

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
scouter leka på Karsviks gård
länge under kvällens timmar.
Månen vandrar sin tysta ban,
Spårarna leker under fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast ledar´n är vaken.

Upptäckare gå till Karsvik dörr
tittar, som många möten förr,
upp emot månens skiva,
tittar mot ledaren, som talar och visar
vad mötet för med sig och vad scouter kan elda och flisa
ledaren grubblar, fast det inte lär båta, över en underlig gåta.
För sin hand över halsduk och hår,
skakar huvud och mössa —
»nej, den gåtan är alltför svår,
nej, jag gissar ej detta» —
kastar inom kort
liknande tankar bort,
går att ordna och pyssla,
går att sköta sin syssla.
Går till Karsvik och K2,
känner på alla låsen —
Äventyrar´n drömma vid månens ljus
lägerdrömmar ifrån sommarn;
glömska av regn och rusk och brist på sömn
lägerledar´n har ock en dröm, att åter dem på läger få se

Ledar´n smyger sig sist att se
Utmanarna de kära,
länge och väl han märkt, att de
hålla hans flit i ära;
Spårarnas möten han sen på tå
nalkas att se de söta små,
ingen må de förtycka:
det är hans största lycka.
Så har han sett dem, utmanare, äventyrare, upptäckare, och Spårare
genom många år
leka som barn; men varifrån de komma är gåtan som inte låter sig gissas.
Ledar´n vandrar till ladans loft:
där har han bo och fäste
högt på skullen i höets doft,
nära vid scouternas näste;
nu är väl scouternas boning tom,
men till våren med blad och blom
kommer de väl åter,
för att en ny termin få smaka.
Tyst är det i lada och Östergård,
livet där ute är fruset,
blott från fjärran av Ängbys hus
höres helt sakta bruset.
ledar´n lyssnar och, halvt i dröm,
tycker sig höra tidens ström,
undrar, varthän den skall fara,
undrar, var källan må vara.
Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Scouter sova sina hus
gott intill vårterminens timma.
Månen sänker sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.

Anpassad av Magnus Gutenberg

Mälarscouterna önskar alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år 2021 - Ett år som kan bli spännande eftersom Mälarscouterna fyller 90(!) år!

Välkommen till våren 2021

Vårterminen drar igång igen enligt följande:
- AL-möte måndagen den 11:e januari, 19:00
- Ledarna på avdelningarna planerar våren, samma vecka.
- Terminstart för scouterna, från söndagen den 17 januari och veckan som sedan följer, vanlig dag och tid. Det kan bli nödvändigt att anpassa terminsstarten utifrån rådande pandemiläge. Uppdatering: terminsstart 24 januari, mer information kommer.

Med Angelica "Anki" Hagenstams bortgång så har vi gått miste om ett starkt ljus som gett värme, glädje och kärlek. Nu vill vi försöka lysa upp tillvaron med ett ljusspår till Ankis minne. Det blir en möjlighet att se och dela de bilder och minnen vi har av Anki, trots att vi inte kan träffas och sörja tillsammans. För att fånga upp alla de känslor som nu yr i luften, önskar vi att du delar med dig av hälsningar, minnen och bilder så att vi skapar minnesspåret tillsammans.

Varmt välkommen till ljusspåret söndagen den 20:e december när du vill mellan klockan 14:00 - 17:00 med start vid Karsvik. Tyvärr kommer det inte finnas möjlighet att samlas innan eller efter ljusspåret, och vi ber er hålla avstånd till alla utanför det egna hushållet. Det är en förutsättning för att alls kunna arrangera ljusspåret. Som komplement uppmanar vi er därför att nå ut till varandra digitalt för att reflektera och bearbeta tillsammans.

Efter ljusspåret överlämnar vi minnen och hälsningar till Ankis familj.

Dela din hälsning eller ditt minne i text eller bild senast fredag 18:e december via https://malarscouterna.se/anki, eller maila direkt till teo.elmfeldt@malarscouterna.se.

Ljusspåret arrangeras av Sexlaxarienlaxaskorné och Lars-Göran “Lagge” Gabrielsson. Om du vill hjälpa till, kontakta Lagge via lagges@malarscouterna.se

Kvällen den 8 december, fick vi besked om att Angelica “Anki” Hagenstam valt att avsluta sitt liv.

Anki, 27 år, har varit Mälarscout i nästan 20 år, först som scout, sedan som ledare och funktionär. Hon var ledare på äventyraravdelningen Olympen och de senaste tre åren, fram till i somras, ledare för Utmanarlaget Sexlaxarienlaxaskorné. Anki har varit engagerad i åtskilliga scoutläger och aktiviteter.

Vi minns Anki för all den glädje hon spred, för hennes kloka värderingar, och som den som alltid ställde upp. Jag har mött få personer som är så godhjärtade som Anki. Hennes tro på allas lika värde och vilja att göra världen till en bättre plats är något jag kommer bära med mig.

Våra tankar går till Ankis familj och anhöriga.

Ta hand om varandra,
Teo Elmfeldt
Kårordförande