Logga in: Logga in med ScoutID
Saknar du konto?

Du kan bli scout i Mälarscouterna från höstterminens start året du fyller 8 år. Innan dess finns det möjlighet att ställa sig i kö. Denna köpolicy tydliggör de regler som ska följas då nya scouter erbjuds plats i Mälarscouterna. Dessa regler är framtagna för att säkerställa en rättvis process och för att möjliggöra balanserade och välfungerande avdelningar.

Fasta förhållningsregler:

  • All antagning av nya medlemmar sker via kölistan.
  • Kölistan är uppdelat på födelseår.
  • Antalet tillgängliga platser är uppdelat på födelseår.
  • Förtur ges till dem vars föräldrar kan vara ledare i kåren.
  • Förtur ges så att ingen avdelning består av mer än 65% av ett kön.
  • Om en person i kön ej svarar inom angiven tid eller tackar nej vid förfrågan om intresse som skickas ut inför höstterminsstart så stryks personen från sin plats i kön. Platsen kan dock behållas om personen:

        ◦ tillfälligt bor på annan ort.

        ◦ ej kan erbjuden dag. Personen har rätt att stå kvar i kön fram tills dess att plats erbjuds på fungerande dag eller tills dess att Mälarscouterna erbjudit personen plats på alla dagar där Mälarscouterna har verksamhet för personens åldersgrupp.

 

 

Bli Mälarscout!

Äventyret är nära - Mälarscouterna välkomnar nya och gamla scouter och ledare. Läs mer om Mälarscouterna och anmäl ditt intresse här!