Du kan bli scout i Mälarscouterna från höstterminens start året du fyller 8 år. Innan dess finns det möjlighet att ställa sig i kö. Denna köpolicy tydliggör de regler som ska följas då nya scouter erbjuds plats i Mälarscouterna. Dessa regler är framtagna för att säkerställa en rättvis process och för att möjliggöra balanserade och välfungerande avdelningar.

Fasta förhållningsregler:

  • All antagning av nya medlemmar sker via kölistan.
  • Kölistan är uppdelat på födelseår.
  • Antalet tillgängliga platser är uppdelat på födelseår.
  • Förtur ges till dem vars föräldrar kan vara ledare i kåren.
  • Förtur ges så att ingen avdelning består av mer än 65% av ett kön.
  • Om en person i kön ej svarar inom angiven tid eller tackar nej vid förfrågan om intresse som skickas ut inför höstterminsstart så stryks personen från sin plats i kön. Platsen kan dock behållas om personen:

        ◦ tillfälligt bor på annan ort.

        ◦ ej kan erbjuden dag. Personen har rätt att stå kvar i kön fram tills dess att plats erbjuds på fungerande dag eller tills dess att Mälarscouterna erbjudit personen plats på alla dagar där Mälarscouterna har verksamhet för personens åldersgrupp.