Säkerhet

Mälarscouternas säkerhetsarbete leds av säkerhetsansvarig i kårstyrelsen, men alla ledare och funktionärer i kåren är ansvariga för att deras verksamhet genomförs på ett säkert sätt. Här hittar du vår samlade information såsom rutiner, checklistor vägledningar och kontaktuppgifter.

Mälarscouterna har valt att följa Scouternas rekommendationer att begära ut registerutdrag av alla nya ledare, funktionärer och ledarassistenter i samband med att de påbörjar ett deltagande i verksamheten, och återkommande var tredje år.

Registerutdraget kan du enkelt beställa från Polisens etjänst

Detta utdrag ska du sen visa upp för Mälarscouterna. Tider för uppvisning av utdrag nu under våren är söndagar mellan klockan 17.30-19.00 i Karsvik (Östergården), om denna tid inte passar, maila sakerhet@malarscouterna.se så hittar vi en tid och plats som passar.

Scouterna har beslutat att alla med ledaruppdrag ska genomgå webbkursen "Trygga Möten" när de börja och sedan minst var tredje år.

Det inkluderar ledare, ledarassistenter och medföljande på sommarläger.

För att gå direkt till kurssidan, följ nedanstående länk och logga in med dina vanliga inloggningsuppgifter.

https://webbkurs.scouterna.se/

Om du vill veta mer om Scouternas arbete med trygga möten, följ denna länk

Inga säkerhetsregler i världen hjälper när olyckan inträffat. Använd din fantasi och tänk efter före! Scouting ska vara spännande äventyr. I naturen och på sjön.Men det får självklart aldrig bli farligt. Som scout, avdelningsledare eller kårstyrelseledamot ska du givetvis känna till och följa våra säkerhetsregler. Men dessutom ska du använda ditt omdöme. Du måste ha mod att säga ifrån, ändra eller rent av ställa in.

Gå vidare:

Mälarscouternas Krisplan och relaterade handlingsplaner.