IT och webbsida

Läs mer om hur Mälarscouterna använder Internet och informationsteknik i verksamheten.

2021-03-15. Om du har problem med att ta emot e-post från en eller flera avsändare inom Mälarscouterna eller från Mälarscouternas epostlistor till din hotmail, outlook eller live-mail, vill vi tipsa om att lägga till "malarscouterna.se" som en betrodd domän i inställningarna i mailen.

Zoom är ett videoströmningsprogram, liksom Google Meets. Det går att ansluta till Zoom via en webbläsare, via ett program installerat på datorn, eller som en app på Android- eller iPhone-mobiler.

Mälarscouterna har två licenser och har skapat två Zoom-rum som är öppna hela tiden. Dessa kan utnyttjas för att hålla digitala möten. Primärt är dessa rum till för upptäckar- och äventyrarmöten, men kan utnyttjas av ledare och andra avdelningar ifall de är lediga. För att scouter eller obehöriga inte ska kunna utnyttja dessa rum utan ledares närvaro behöver man bli manuellt insläppt i rummen från någon som redan är där.  I dagsläget innebär det att någon från IT-gruppen behöver vara inne i Zoom för att släppa in den första ledaren, som därefter kan släppa in resterande deltagare. Alla avdelningar som planerar att utnyttja Zoom behöver därför i förväg meddela IT-gruppen när de vill bli insläppta och vilket av de två rummen som kommer utnyttjas. Vi använder enbart dessa rum, och inte privata eller Zoom-rum kopplade till någons arbetsplats eller liknande. Hör av dig till IT-gruppen om du har några frågor.

NOTERA: IT-gruppen kommer göra den första ledaren som släpps in till host över mötet. Denna ledare får då privilegier som att kunna släppa in andra till mötet eller skapa breakout rooms. För att dessa privilegier ska finnas kvar bland ledarna även om den som är host råkar droppa ut ur mötet är det viktigt att alla andra ledare görs till co-hosts. (Läs mer om vad de olika rollerna innebär och hur man gör andra till host/co-host i avsnittet Roller i det bifogade dokumentet)

För ökad tydlighet i kommunikation med varandra och med scouters föräldrar får du automatiskt en mailsignatur som innehåller ditt namn, avdelning och funktionärsroller.

Mälarscouterna använder Google Meet för digitala möten.

  • Gå med i ett digitalt möte
  • Tips och tricks
  • Starta ett möte via Google Meet

Mälarscouterna behandlar personuppgifter och måste tillse att detta sker i enlighet med gällande lagstiftning, specifikt GDPR.

För att registrera din scouts hälsoblankett digitalt, följ denna guide

Alla aktiva Ledare och Funktionärer har genom G Suite (Google Apps) tillgång till:

Det är viktigt att du uppdaterar dina adressuppgifter hos Mälarscouterna så vi skickar tidning, faktura och e-post till rätt adresser.

Logga in och uppdatera i Scoutnet

Du uppdaterar själv i vårt register Scoutnet: https://www.scoutnet.se

Logga in med ditt personnummer (12 siffror) eller medlemsnummer samt ditt lösenord.

Om du glömt ditt lösenord beställer du enkelt ett nytt genom länken för Glömt lösenord vid inloggningen. Ditt lösenord skickas till den epostadress du har registrerad. Om denna epostadress är felaktig och du inte känner till ditt lösenord måste du kontakta vår Medlemsregistrerare för att ändra e-postadress.

altMälarscouterna finns också på Facebook: http://www.facebook.com/malarscouterna

altMälarscouerna har funnits på webben sedan 1996.

2009 byggdes sidan om till nuvarande form och struktur. Sidan är baserad på Joomla (öppen källkod). Diverse plugins används för att öka funktionaliteten på sidan. Innehållet administreras av scoutledarna själva.

Syftet med denna policy är att ge regler och riktlinjer för IT-användandet inom Mälarscouterna. Samtidigt som vi naturligtvis ska följa tillämpliga lagar (inklusive vår egen scoutlag) vill vi verka för att våra datorer används på ett meningsfullt sätt som inte skadar oss själva eller andra i vår omgivning.

Policyn är indelad i två delar:
• Kårens hemsida
• Sammankomster med IT-inrikting (Joti, LAN etc)

Mälarscouterna använder cookies för identifikation vid inloggning på webbsidan och för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare anonymt bland annat genom Google Analytics.

Accepterar du inte cookies ber vi dig stänga av dem via din webbläsares säkerhetsinställningar, med reservation för att viss funktionalitet ej kan garanteras.