Intresseanmälan Scout

Välkommen att anmäla intresse för att bli scout i Mälarscouterna!

Man börjar i Scouterna samma höst som man börjar årskurs 2, men det är många som vill börja varje år och vi kan tyvärr inte alltid ta in alla som vill. Därför är det bra att ställa sig i kö i god tid. Vi hör av oss innan sommaren det året barnet ska börja andra klass med besked om huruvida vi kan erbjuda en plats!

Om du som förälder ställer upp som ledare på avdelningen får ditt barn förtur i kön - kryssa i rutan i anmälan.

För de som är äldre än åtta år och står i kön för att börja kan det ta tid - vi kan endast ta in nya barn om någon annan slutar hos oss eller om vi beslutar starta en helt ny avdelning. Vi rekommenderar att även tar kontakt med andra scoutföreningar i vår närhet som kan ha lediga platser. Du hittar alla Scoutföreningar på http://bliscout.nu.

Som förälder kan du ibland förväntas hjälpa till på veckomöten och helg-utflytker (hajker). Ledarna på avdelningen hör av sig när sådan hjälp behövs. 

Var god fyll i formuläret nedan.

Om ni ändrar kontaktuppgifter ber vi er skicka uppdaterade uppgifter till medlemsreg@malarscouterna.se.

Genom att skicka in anmälan godkänner du att Mälarscouterna sparar uppgifterna digitalt.

{emailcloak=off}

Du kan bli scout i Mälarscouterna från höstterminens start året du fyller 8 år. Innan dess finns det möjlighet att ställa sig i kö. Denna köpolicy tydliggör de regler som ska följas då nya scouter erbjuds plats i Mälarscouterna. Dessa regler är framtagna för att säkerställa en rättvis process och för att möjliggöra balanserade och välfungerande avdelningar.

Fasta förhållningsregler:

  • All antagning av nya medlemmar sker via kölistan.
  • Kölistan är uppdelat på födelseår.
  • Antalet tillgängliga platser är uppdelat på födelseår.
  • Förtur ges till dem vars föräldrar kan vara ledare i kåren.
  • Förtur ges så att ingen avdelning består av mer än 65% av ett kön.
  • Om en person i kön ej svarar inom angiven tid eller tackar nej vid förfrågan om intresse som skickas ut inför höstterminsstart så stryks personen från sin plats i kön. Platsen kan dock behållas om personen:

        ◦ tillfälligt bor på annan ort.

        ◦ ej kan erbjuden dag. Personen har rätt att stå kvar i kön fram tills dess att plats erbjuds på fungerande dag eller tills dess att Mälarscouterna erbjudit personen plats på alla dagar där Mälarscouterna har verksamhet för personens åldersgrupp.