Karsvik

I Karsviks Hage i Bromma har Mälarscouterna sina scoutmöten. Adressen är Tegnebyvägen 16a i Norra Ängby, Bromma. Östergården är en gammal kulturbyggnad och Ladan är en nyare samlingslokal. Läs mer om Karsviks Hage.

Hoppas att denna instruktion gör det lättare att förstå hur ansvaret för städningen av våra lokaler fungerar och vem som gör vad när vi nu öppnat upp efter pandemin H2021.

Avdelningarnas ansvar!
Under veckodagarna ansvarar avdelningarna för att alltid återställa och plocka tillbaka rätt sak på rätt plats efter sitt möte. Den avdelning som enligt lokalschemat har tilldelats en lokal/plats ansvarar för att den återställs. Har man inte använt lokalen/platsen men är i Karsvik bör man ändå titta till den.

Vad ska man göra?
Rätt sak på rätt plats, sopa/dammsug golvet och mattan, torka Whiteboarden, kontrollera att toaletten ok

Östergårdens kök & rum?
Då Östergårdens kök och rum förnärvarande inte är schemalagt regelbundet på någon avdelning (undantag tisdagar) är det ett gemensamt ansvar att vi lägger rätt sak på rättplats och torkar av och dammsuger vid behov. Smutsig disk diskas, ren disk plockas in i skåpen. Plana ytor som spis, diskbänk och bord torkas av. Sopbehållaren töms vid behov i soptunnan.

Östergårdens hall?
Den avdelning som har utemöte enligt lokalschemat har ansvar för att hallen dammsugs efter mötet.

Programhyllorna?
Grenarnas programmaterial för kommande vecka ska placeras på hyllan till vänster i mötesförrådet i Östergården. Efter veckans möten skall hyllan tömmas så att det finns plats för nästa veckas material. Överblivet programmaterial typ tyg, läder m.m. placeras i plastbackarna i hyllorna med utrustning. Får det inte plats där lämnas det på återvinningsstationen eller slängs i soptunnan. Om det ska sparas till kommande möte kontaktas Karsvik@malarscouterna.se för information om förslag på placering.

Veckostädning och terminsstädning
En gång per vecka städas lokalerna noggrannare av våra två äldsta utmanarlag.
I mitten och i slutet på varje termin bjuds representanter från avdelningarna in till en röja och fixa kväll tillsammans med Karsviks och utrustningsgrupperna för att nollställa lokalerna.

Lokalschemat!
Vilken gren som har tilldelats vilken lokal framgår av kalender på bildskärmen i Östergårdenskök eller på Mälarscouternas hemsida.

Soptunnan?
Den avdelning som enligt schemat har utemöte på måndagarna rullar ner soptunnan till brevlådan efter mötet. Den avdelning som har utemöte på tisdagarna rullar upp den innan mötet. Har den inte tömts så låt den stå kvar och skicka ett meddelande om detta till karsvik@malarscouterna.se

Utrustningsgruppen har ett projekt att underlätta för våra möten utomhus i höst.

I kallförrådet finns 6 st plastbord som klarar av regn bättre än de gamla borden av trä.

Vi börjar med att testa vi version 1 av provisoriskt tak i Karsvik!
Nu finns 1st men kan bli 6 st.
Vad tycker ni? Byggmästare Patrik är tacksam för återkoppling

Vi gör också en första test med 8st uppladdningsbara strålkastare. Lampan lyser i 2 timmar när den är fulladdad. De står på hyllor i Ladan. Den som har använt den har ansvar för att sätta den åter på laddning efter mötet. 

Tak karsvikLampa Karsvik

För att dela på våra lokaler och göra det lätt att planera aktiviteter har vi ett lokalschema för vilken avdelning som är i Ladan, Kammaren respektive Ute. Den avdelning som är Ute enligt schemat får också välja att vara i en ledig lokal.

Just nu är vi alla utomhus, men köket, hallen och toaletterna används fortfarande. För att vi ska hålla god hygien i lokalerna så städar den avdelning som har “utemöte” enligt schemat dessa ytor.

karsvikigronskan 

alt alt

 

Mälarscouternas lokal Karsviks Hage

Mälarscouterna som är en scoutkår i Bromma bedriver en stor del av sin verksamhet under veckorna i sin lokal Karsviks Hage. Karsviks Hage består av två byggnader - Östergården och "Ladan".
Den geografiska placeringen av lokalen är i området Norra Ängby som ligger i närheten av tunnelbanestation Ängbyplan.
Lokalen är ligger lummigt och mysigt inbäddat i ett grönområde mitt i ett villaområde där för övrigt många av scoutkårens medlämmar bor.

Huvudbyggnaden Östergården är en gammal timmerstuga från 1700-talet, och nyligen restaurerad i en fin balans mellan den gammla ursprungliga stilen på huset och ny modern inredning. I denna del av lokalen ligger ett mindre samlingsrum samt kök och kontor.

Ladan är en nyare byggnad som uppförts på senare år, men även denna byggnad i ett mycket fint skick, tjänar som den större samlingslokalen där mycket av dagliga avdelningsprogrammet bedrivs.

Bilagor
Ladda ner den här filen (Karsviks Historia.pdf)Karsviks Historia.pdf[ ][Ja]

Screen_Shot_2011-10-27_at_16.06.30Mälarscouterna är stora – det är vi mycket glada för, men det betyder också mycket trafik för våra grannar vid Karsvik. Tänk på de som bor i området då du hämtar och lämnar dina barn. Blockera inte korsningar och utfarter.

Parkera istället på Vultejusvägen och gå sedan över ängen till Karsvik.

Gräsmattan nedanför Karsvik är parkmark och är därför förbjuden att parkera på.

Efter 50 år av seminariegrävningar på Lovön, Upp- land, sökte Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet en ny undersök- ningslokal. Valet föll på Karsviks hage, Bromma socken, Uppland. Förslaget på grävplats kom ur- sprungligen från Nils Ringstedt och Bengt Windel- hed, sekreterare och fornminnesansvarig respektive styrelseledamot m.m. i Bromma Hembygdsför- ening. På en promenad genom området 2002 hade Ringstedt iakttagit en uppbyggd platå strax norr om Karsviks gamla bytomt. Platån var inte registrerad i fornminnesregistret, men skulle kunna utgöra en platåhusgrund.. Läs hela rapporten, bifogad nedan.

Vi hyr inte ut vår lokal Karsviks Hage.