Att vara Mälarscout

Läs mer om hur det är att vara Mälarscout och anmäl ditt intresse till Mälarscouterna idag!

glada scouter_tjejer_magnus_froderbergBli medlem i scouterna, vi gör dig redo för livet genom äventyr och utmaningar!

Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär du dig att samarbeta och att leda andra. Du lär dig att respektera dig själv och din omgivning.

I Scouterna finns utrymme att växa - du lär dig nya saker genom att själv få prova, våga misslyckas och prova igen. Vi kallar det Learning by doing.

Vi scouter försöker vara utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder häftiga upplevelser och skapar utmaningar där patrullens samarbete sätts på prov. Genom att vara ute lär du dig också hur viktigt det är att ta hand om naturen och ta ansvar för miljön.

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör - vi är schyssta kompisar! Och framförallt – det är kul att vara scout.

Bli Mälarscout!

Äventyret är nära - Mälarscouterna välkomnar nya och gamla scouter och ledare. Läs mer om Mälarscouterna och anmäl ditt intresse här!

bli sparare200Välkommen till scoutkåren Mälarscouterna i Bromma! Vi har över 500 medlemmar och håller till i vår fina lokal Karsviks Hage i Norra Ängby. Du är varmt välkommen som ledare eller scout hos oss i Mälarscouterna.

Vem kan vara med?
I Mälarscouterna är alla mellan 8 och 18 välkomna som scouter!

Är du äldre är du välkommen att bli ledare eller funktionär. 

Vad kostar det?
- Att vara scout i Medlemsavgiften i Mälarscouterna är för närvarande 700 kr per termin (fr.o.m jan. 2020).
- Aktiva ledare och funktionärer betalar ingen medlemsavgift
- Assistenter betalar halv medlemssavgift
- Övrig (stöttande) medlem över 18 år betalar halv avgift

Kårstyrelsen kan besluta om reducerad avgift för enskild medlem. Ansök till vår ordförande - ko@malarscouterna.se.

Läs mer om Mälarscouterna och se en film om att vara scout.

Bli Mälarscout!

Äventyret är nära - Mälarscouterna välkomnar nya och gamla scouter och ledare. Läs mer om Mälarscouterna och anmäl ditt intresse här!

Som ledare eller funktionär kan man vara passiv under ett år utan att förlora sitt medlemsskap i Scouterna och i Mälarscouterna.

Om Scouterna from Scouterna on Vimeo.

Terminsavgift för medlemsskap i Mälarscouterna är 700 kr (fr.o.m jan 2020). Fakturering sker terminsvis i förskott.

Utöver medlemsavgiften tillkommer avgift för hajker och läger samt scoutkläder och övrig friluftsutrustning.

trygga moten 200x200pxScouterna har ingen avbytarbänk. Scouterna är öppna för alla barn och unga. Vi visar varandra hänsyn, respekt och är schyssta kompisar. Scouter och deras föräldrar ska veta och känna att Scouternas verksamhet är trygg och säker att delta i och att det inte förekommer övergrepp.

Övergrepp mot barn och unga får aldrig tystas ner. I Scouterna arbetar vi med metoden och programmet Trygga Möten för att förebygga och upptäcka övergrepp samt har en policy om att alltid göra en polisanmälan om övergrepp ändå inträffar.

Kårstyrelsen har beslutat att alla Mälarscouternas ledare måste gå kursen Trygga Möten.

Hur blir jag medlem?
När kan jag börja?
Vad kostar det att vara med?
Är barnen försäkrade under scoutaktiviteterna?
Vad gör man i Scouterna?
Vad är Scouternas syfte?
Vad skiljer Scouterna från andra barn- och ungdomsorganisationer?
Hur arbetar Scouterna med att skapa en trygg miljö för barnen?
Hur kan jag engagera mig som vuxen?
Hur är Scouterna organiserade?
Vad är skillnaden mellan scoutförbunden?

 Hur blir jag medlem?
Anmäl ditt intresse här, så kontaktar vi dig!

När kan jag börja?
Oftast startar scoutkårernas verksamhet i anslutning till skolornas höstterminsstart men självklart går det, i mån av plats, bra att börja mitt i en termin.

 Vad kostar det att vara med?
I medlemsavgiften, ingår ordinarie veckomöten och försäkring. Det tillkommer en avgift för helgövernattningar och läger. Det behövs ingen speciell utrustning. Scoutkläder finns i flera olika varianter och modeller och kan beställas från www.scout.se/shop.

 Är barnen försäkrade under scoutaktiviteterna?
Ja, försäkring ingår i medlemsskapet.

 Vad gör man i Scouterna?
I Scouterna lär sig barn och ungdomar nya saker genom att pröva dem, istället för att läsa sig till hur man ska göra. Vi har roligt och utvecklas som människor genom att hela tiden testa våra egna förmågor. Denna metod kallar vi för ”learning by doing” (”lära genom att göra”). Oftast träffas vi en kväll per vecka. Scouterna är själva med och planerar mötena. Vi är utomhus så mycket som möjligt, samarbetar i små grupper, lär oss om naturen, oss själva och om varandra.

Att vara medlem i Scouterna innebär framför allt en massa rolig verksamhet, allt från att lära sig att vara en bra kompis till att göra upp eld. I Scouterna är man ute i naturen och vandrar, paddlar kanot, åker skidor eller skridskor. Man åker på hajk och sover i skogen, kanske i ett vindskydd som man byggt med sina kompisar. I Scouterna lär man sig också om andra länder, vad man kan göra för att förbättra miljön och hur man kan hjälpa till om det händer en olycka. På somrarna åker scouter ofta på läger. Där bor man i tält i ungefär en vecka och träffar scouter från andra ställen.

 Vad är Scouternas syfte?
Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr, gemenskap, internationella möten och värdebaserat ledarskap.

 Vad skiljer Scouterna från andra barn- och ungdomsorganisationer?
I Scouterna kan man göra nästan vad som helst. En filmkväll, paddling eller ett besök på tivoli är scouting, när vi gör det på vårt sätt ─ med scoutmetoden! Metoden består av sju delar som alla bör ingå i en scoutaktivitet.

Kort kan scoutmetoden sammanfattas med att vi har naturen som vardagsrum och att vi i den lilla gruppen lär genom att göra. Vi uppmuntrar unga att leda med ett lyssnande och stödjande ledarskap. Scoutlag och löfte samt symboler och ceremonier är viktiga delar liksom lokalt och globalt samhällsengagemang.

 Hur arbetar Scouterna med att skapa en trygg miljö för barnen?
Vår vision är en scoutverksamhet där alla barn ska känna sig säkra och trygga. Trygga Möten är en verksamhet i Scouterna som består av utbildning för scoutledare i hur man kan arbeta för att förebygga olika former av övergrepp (fysiska, psykiska och sexuella). Utbildningen handlar också om vad man gör om någon utsätts för övergrepp samt stöd och rådgivning till scoutkårer och föräldrar.

 Hur kan jag engagera mig som vuxen?
För att kunna ge barn och ungdomar en scoutupplevelse behövs ständigt nya vuxna i Scouterna. Inga egentliga förkunskaper krävs men vi rekommenderar att du går våra ledarutbildningar. Att vara scoutledare är ett sätt att utvecklas och det ger mycket tillbaka. I Scouterna finns det många ideellt arbetande ledare som varje vecka stöttar barnen i deras utveckling genom att använda sig av scoutprogrammet och scoutmetoden. Det finns även de som arbetar i styrelser eller har andra uppdrag som till exempel att uppdatera hemsidan eller hålla ordning i materialförråd eller stuga.

 Hur är Scouterna organiserade?
Alla scouter är genom medlemskapet i Mälarscouterna också medlemmar i Scouterna i Sverige. Det finns två världsorganisationer där alla scouter är medlemmar. WOSM (World Organisation of the Scout Movement) och WAGGGS (World Association for Girl Guides and Girl Scouts).

Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet.

Vi har ingen avbytarbänk

Vi har plats för alla i laget. Scouterna jobbar i den lilla gruppen där var och en får synas och utvecklas i en drogfri miljö. Vi är schyssta kompisar.

Vi har ett stort hjärta

Scouterna är öppen för alla barn och unga. Vi visar varandra hänsyn och respekt.

Vi gör det i skogen

Vi har naturen som vardagsrum. Scouterna skapar utmaningar där naturen lockar till samarbete och lösningar. Vi ser inga hinder.

Vi möts i världen

Vi lär känna varandra och verkar för fred. Scouterna finns i hela världen. Vi är alla olika men ändå lika.

Vi brinner

Vi vill ha en bättre värld. Scouterna engagerar sig för rättvisa, miljö och medmänsklighet. Vi bryr oss både lokalt och globalt.

Vi söker

Vi söker vägar i livet. Scouterna stödjer unga i sitt sökande efter mening och tro. Vi låter alla välja själv.

Vi leder som vi lär

Vi uppmuntrar unga att leda. Scouterna satsar på ledarskap där värderingarna utgör grunden. Vi leder för framtiden.

Vi vill ha fler ungdomsgäng

Vi tror på oss själva. Scouterna är viktiga för unga nu och i framtiden. Vi ska bli fler.

I Scouterna kan man göra nästan vad som helst. En filmkväll, paddling eller ett besök på tivoli är scouting, när vi gör det på vårt sätt… med scoutmetoden! Metoden består av sju delar som alla bör ingå i en scoutaktivitet. 

Scoutlag och scoutlöfte

Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till. Vi arbetar aktivt med våra värderingar genom att hela tiden diskutera dem i olika sammanhang.

Scoutlagen 
1. En scout söker sin tro och respekterar andras
2. En scout är ärlig och pålitlig
3. En scout är vänlig och hjälpsam
4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat
5. En scout möter svårigheter med gott humör
6. En scout lär känna och vårdar naturen
7. En scout känner ansvar för sig själv och andra

Scoutlöftet 

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen

Valspråk och lösen 
Var redo! – Alltid redo!

Patrullsystemet (den lilla gruppen)

Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, leda andra och visa hänsyn. En annan viktig del av patrullsystemet är att lära sig respektera sig själv och omgivningen. 

Lära genom att göra (Learning by Doing)

Att själv få prova, våga misslyckas och prova igen, gör att scouterna hela tiden lär sig nya saker. Genom att tänka igenom och diskutera vad som gått bra och vad som gått dåligt utvecklas scouternas kreativa förmåga att lösa uppgifter på ett smidigt sätt, något som de har nytta av resten av livet. Dessutom är det roligare att få göra saker själv än att bara titta på.

Symboler och ceremonier

En viktig del i vår verksamhet handlar om att skapa andningshål där scouterna får tid för lugn och eftertanke. Det kan till exempel vara att patrullen samlas runt en lägereld där var och en får berätta hur deras dag har varit. De här stunderna skapar tillhörighet, trygghet och gemenskap.

Friluftsliv

Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och skapar utmaningar där patrullens samarbetsförmåga sätts på prov. Genom att vara ute lär sig scouterna också hur viktigt det är att ta hand om naturen och ta ansvar för miljön. 

Lokalt och globalt samhällsengagemang

Vi engagerar oss i och försöker påverka vad som händer i samhället, både i området där vi bor och ute i världen. Genom det lär sig scouterna kämpa för en bättre värld där alla människor är lika mycket värda och mår bra.

Stödjande och lyssnande ledarskap

Scouterna finns till för och leds av unga med stöd av vuxna. Scoutledarnas roll är att alltid finnas till hands, lyssna och stötta när det behövs. De ska skapa förutsättningar för och uppmuntra till utveckling och engagemang.

Som medlem i Mälarscouterna är du medlem i Scouterna i Sverige - en ideell barn- och ungdomsorganisation som arbetar för att stödja barn och ungas personliga utveckling.

Läs mer på http://www.scouterna.se