Karsviksgruppen har återmonterat presenningstaket mellan Östergården och Ladan. Nu med nytt parkeringsläge på gaveln utanför köket. Nya placeringen har sina brister men nu döljs inte belysningsarmaturerna på Ladan.