Lars-Göran Gabrielsson

Lars-Göran Gabrielsson

Mina uppgifter

Du ändrar själv dina uppgifter och din profilbild i medlemssystemet Scoutnet. Om du vill ändra en uppgift loggar du själv in på https://www.scoutnet.se med ditt personnummer (12 siffror) eller medlemsnummer samt lösenord. Om du inte har ett lösenord kan du be om ett nytt vid inloggningen.

Lars-Göran Gabrielsson
Övriga
-
-
-
-
Registerutdragsadmin, MS90, Ljuskvällsansvarig, Lägerkommitté, Kårstyrelseledamot, Arkivansvarig, Materielansvarig, Stugansvarig, Resurs
Trygga Möten
Guld