Efter 50 år av seminariegrävningar på Lovön, Upp- land, sökte Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet en ny undersök- ningslokal. Valet föll på Karsviks hage, Bromma socken, Uppland. Förslaget på grävplats kom ur- sprungligen från Nils Ringstedt och Bengt Windel- hed, sekreterare och fornminnesansvarig respektive styrelseledamot m.m. i Bromma Hembygdsför- ening. På en promenad genom området 2002 hade Ringstedt iakttagit en uppbyggd platå strax norr om Karsviks gamla bytomt. Platån var inte registrerad i fornminnesregistret, men skulle kunna utgöra en platåhusgrund.. Läs hela rapporten, bifogad nedan.