För att dela på våra lokaler och göra det lätt att planera aktiviteter har vi ett lokalschema för vilken avdelning som är i Ladan, Kammaren respektive Ute. Den avdelning som är Ute enligt schemat får också välja att vara i en ledig lokal.

Just nu är vi alla utomhus, men köket, hallen och toaletterna används fortfarande. För att vi ska hålla god hygien i lokalerna så städar den avdelning som har “utemöte” enligt schemat dessa ytor.