Logga in: Logga in med ScoutID
Saknar du konto?

Mälarscouterna behandlar personuppgifter och måste tillse att detta sker i enlighet med gällande lagstiftning, däribland GDPR. I mars 2024 uppdaterades policyn för att göra det lättare att ladda upp bilder på scoutverksamhet avsedda enbart för våra medlemmar, istället för att alla bilder automatiskt är öppet tillgängliga. Vidare sker anpassningar utifrån bättre förståelse av lagstiftning samt som anpassning till teknisk implementation.

Bli Mälarscout!

Äventyret är nära - Mälarscouterna välkomnar nya och gamla scouter och ledare. Läs mer om Mälarscouterna och anmäl ditt intresse här!