Mälarscouterna behandlar personuppgifter och måste tillse att detta sker i enlighet med gällande lagstiftning, specifikt GDPR.