Syftet med denna policy är att ge regler och riktlinjer för IT-användandet inom Mälarscouterna. Samtidigt som vi naturligtvis ska följa tillämpliga lagar (inklusive vår egen scoutlag) vill vi verka för att våra datorer används på ett meningsfullt sätt som inte skadar oss själva eller andra i vår omgivning.

Policyn är indelad i två delar:
• Kårens hemsida
• Sammankomster med IT-inrikting (Joti, LAN etc)


Hemsidan
Vi utnyttjar flitigt vår hemsida, www.malarscouterna.se, för att sprida information och för att kommunicera med varandra. Det finns en öppen del som alla kommer åt och en sluten del där det krävs inloggning med lösenord.


I den slutna delen kan dom som är behöriga (ledare och assistenter):
• Ladda upp nya texter och bilder som sedan blir tillgängliga i den öppna delen.
• Lägga in och söka adresser, telefonnummer och mailadresser till medlemmar

Alla som laddar upp information och bilder ska givetvis tänka på att språket ska vara vårdat och ingen kränkning eller mobbning får förekomma.

Lämna inte ut ert lösenord till andra så att dom kan missbruka din inlogggning.
Om någon upptäcker olämplig information på våra hemsidor vill vi att ni genast kontaktar någon i kårstyrelsen.

Även om den information och de bilder som vi publicerar, sett ur Personuppgiftslagens synpunkt, får betraktas som harmlösa kan ju vissa personer tänkas ha åsikter om denna publicering. Vi ska därför informera alla barn och föräldrar (i samband med scoutstarten) genom att informera om denna IT-policy. Om någon inte vill att vi publicerar bilder på deras barn eller inte vill att adressuppgifter finns med i den skyddade delen måste vi givetvis respektera detta.


IT-sammankomster
Vissa scoutmöten ägnas åt att med datorers hjälp chatta med andra scouter (JOTI) och att spela nätverksbaserade spel (LAN). Scouterna tar ofta med sig sina egna datorer och kopplar upp dom i ett nätverk som kommunicerar med Internet via vårt trådlösa nätverk i Karsvik.
På dessa möten är det ju viktigt att vi följer gällande lagar och respekterar varandras datorer. Därför ska alltid följande regler gås igenom innan verksamheten startas:

• Det är förbjudet att ladda ner eller kopiera upphovsrättskyddat material (musik, filmer, spel etc).
• Alla deltagare måste ha uppdaterat virusskydd och brandvägg på sin dator
• All mobbning, rasism, våld, könsdiskriminering och kränkning är förbjudet.
• Besök på sajter med pornografiskt, rasistiskt och olagligt material är förbjudet.
• Använd ett vårdat språk. Kom ihåg att du är en företrädare för Mälarscouterna när du kommunicerar med världen.
• Använd aldrig eller koppla aldrig upp dig mot en kamrats dator utan tillstånd.
• Medhavda datorer kopplas upp på nätverket på egen risk och vi rekommenderar uppdaterade virusskydd och aktiverade brandväggar.

Dom som bryter mot dessa regler riskerar att bli avstängda från våra IT-sammankomster.