2021-03-15. Om du har problem med att ta emot e-post från en eller flera avsändare inom Mälarscouterna eller från Mälarscouternas epostlistor till din hotmail, outlook eller live-mail, vill vi tipsa om att lägga till "malarscouterna.se" som en betrodd domän i inställningarna i mailen.