Logga in: Logga in med ScoutID
Saknar du konto?

Hur blir jag medlem?
När kan jag börja?
Vad kostar det att vara med?
Är barnen försäkrade under scoutaktiviteterna?
Vad gör man i Scouterna?
Vad är Scouternas syfte?
Vad skiljer Scouterna från andra barn- och ungdomsorganisationer?
Hur arbetar Scouterna med att skapa en trygg miljö för barnen?
Hur kan jag engagera mig som vuxen?
Hur är Scouterna organiserade?

  Hur blir jag medlem?
Anmäl ditt intresse här, så kontaktar vi dig!

När kan jag börja?
Oftast startar scoutkårernas verksamhet i anslutning till skolornas höstterminsstart men självklart går det, i mån av plats, bra att börja mitt i en termin.

  Vad kostar det att vara med?
I medlemsavgiften, ingår ordinarie veckomöten och försäkring. Det tillkommer en avgift för helgövernattningar och läger. Det behövs ingen speciell utrustning. Scoutkläder finns i flera olika varianter och modeller och kan beställas från www.scout.se/shop.

  Är barnen försäkrade under scoutaktiviteterna?
Ja, försäkring ingår i medlemsskapet.

  Vad gör man i Scouterna?
I Scouterna lär sig barn och ungdomar nya saker genom att pröva dem, istället för att läsa sig till hur man ska göra. Vi har roligt och utvecklas som människor genom att hela tiden testa våra egna förmågor. Denna metod kallar vi för ”learning by doing” (”lära genom att göra”). Oftast träffas vi en kväll per vecka. Scouterna är själva med och planerar mötena. Vi är utomhus så mycket som möjligt, samarbetar i små grupper, lär oss om naturen, oss själva och om varandra.

Att vara medlem i Scouterna innebär framför allt en massa rolig verksamhet, allt från att lära sig att vara en bra kompis till att göra upp eld. I Scouterna är man ute i naturen och vandrar, paddlar kanot, åker skidor eller skridskor. Man åker på hajk och sover i skogen, kanske i ett vindskydd som man byggt med sina kompisar. I Scouterna lär man sig också om andra länder, vad man kan göra för att förbättra miljön och hur man kan hjälpa till om det händer en olycka. På somrarna åker scouter ofta på läger. Där bor man i tält i ungefär en vecka och träffar scouter från andra ställen.

  Vad är Scouternas syfte?
Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr, gemenskap, internationella möten och värdebaserat ledarskap.

  Vad skiljer Scouterna från andra barn- och ungdomsorganisationer?
I Scouterna kan man göra nästan vad som helst. En filmkväll, paddling eller ett besök på tivoli är scouting, när vi gör det på vårt sätt ─ med scoutmetoden! Metoden består av sju delar som alla bör ingå i en scoutaktivitet.

Kort kan scoutmetoden sammanfattas med att vi har naturen som vardagsrum och att vi i den lilla gruppen lär genom att göra. Vi uppmuntrar unga att leda med ett lyssnande och stödjande ledarskap. Scoutlag och löfte samt symboler och ceremonier är viktiga delar liksom lokalt och globalt samhällsengagemang.

  Hur arbetar Scouterna med att skapa en trygg miljö för barnen?
Vår vision är en scoutverksamhet där alla barn ska känna sig säkra och trygga. Trygga Möten är en verksamhet i Scouterna som består av utbildning för scoutledare i hur man kan arbeta för att förebygga olika former av övergrepp (fysiska, psykiska och sexuella). Utbildningen handlar också om vad man gör om någon utsätts för övergrepp samt stöd och rådgivning till scoutkårer och föräldrar.

  Hur kan jag engagera mig som vuxen?
För att kunna ge barn och ungdomar en scoutupplevelse behövs ständigt nya vuxna i Scouterna. Inga egentliga förkunskaper krävs men vi rekommenderar att du går våra ledarutbildningar. Att vara scoutledare är ett sätt att utvecklas och det ger mycket tillbaka. I Scouterna finns det många ideellt arbetande ledare som varje vecka stöttar barnen i deras utveckling genom att använda sig av scoutprogrammet och scoutmetoden. Det finns även de som arbetar i styrelser eller har andra uppdrag som till exempel att uppdatera hemsidan eller hålla ordning i materialförråd eller stuga.

  Hur är Scouterna organiserade?
Alla scouter är genom medlemskapet i Mälarscouterna också medlemmar i Scouterna i Sverige. Det finns två världsorganisationer där alla scouter är medlemmar. WOSM (World Organisation of the Scout Movement) och WAGGGS (World Association for Girl Guides and Girl Scouts).

Bli Mälarscout!

Äventyret är nära - Mälarscouterna välkomnar nya och gamla scouter och ledare. Läs mer om Mälarscouterna och anmäl ditt intresse här!