Logga in: Logga in med ScoutID
Saknar du konto?

trygga moten 200x200pxScouterna har ingen avbytarbänk. Scouterna är öppna för alla barn och unga. Vi visar varandra hänsyn, respekt och är schyssta kompisar. Scouter och deras föräldrar ska veta och känna att Scouternas verksamhet är trygg och säker att delta i och att det inte förekommer övergrepp.

Övergrepp mot barn och unga får aldrig tystas ner. I Scouterna arbetar vi med metoden och programmet Trygga Möten för att förebygga och upptäcka övergrepp samt har en policy om att alltid göra en polisanmälan om övergrepp ändå inträffar.

Kårstyrelsen har beslutat att alla Mälarscouternas ledare måste gå kursen Trygga Möten.

Scouternas vision är en scoutverksamhet där övergrepp inte förekommer, med modiga ledare som reagerar och agerar mot alla former av övergrepp mot och mellan barn och ungdomar. Utsätts en scout eller ledare trots allt för någon form av övergrepp ska det omedelbart åtgärdas.

Scouting är en barn- och ungdomsrörelse med ett enda fokus: den unges personliga utveckling. Barnets bästa måste alltid komma i första rummet. Risker för övergrepp finns överallt i samhället, även inom ideell verksamhet. Det innebär att vi måste organisera vår verksamhet så att vi aktivt strävar efter att förebygga, förhindra och upptäcka alla sorters övergrepp, både sexuella, fysiska och psykiska. Det innebär också att om vi misstänker att ett barn utsatts för brott i vår verksamhet så är det vår skyldighet mot barnet och mot rörelsen i helhet att se till att den misstänkte stängs av och en polisanmälan görs. Allt annat är ett svek mot barnet och mot andra barn som den misstänkte kan komma att möta i verksamheten.

Vår rörelse har blivit starkare och tryggare genom vårt målmedvetna arbete. Den ska bli ännu tryggare genom ännu mer medvetenhet, utbildning och öppenhet.

Vi samarbetar med flera andra organisationer för att Barnkonventionen ska efterlevas och bli lag i Sverige. Vi sprider också vårt arbete med Trygga Möten utanför scoutrörelsen, exempelvis med vår webbkurs Trygga Möten – överallt.

Bli Mälarscout!

Äventyret är nära - Mälarscouterna välkomnar nya och gamla scouter och ledare. Läs mer om Mälarscouterna och anmäl ditt intresse här!