Terminsavgift för medlemsskap i Mälarscouterna är 700 kr (fr.o.m jan 2020). Fakturering sker terminsvis i förskott.

Utöver medlemsavgiften tillkommer avgift för hajker och läger samt scoutkläder och övrig friluftsutrustning.

 

Medlemsavgiften bestäms av kårstämman och är stor del av kårens inkomster. I medlemsavgiften ingår också den del som ska betalas till distriktet.

  • Medlemsavgiften betalas terminsvis i förskott.
  • Kårstyrelsen kan efter ansökan besluta om reducering av avgift.
  • Utmanare, som är assistent på avdelning, betalar halv avgift.
  • Aktiv ledare eller funktionär är helt befriade från avgift.
  • Aktiv ledare eller funktionär som slutar sin verksamhet får avgiftsfritt kvarstå ett år som medlem i kåren.
  • Övriga medlemmar betalar halv avgift.
  • Övriga medlemmar som studerar på eftergymnasial nivå betalar den kostnad som kåren har till Scouterna och distrikt eller annan regional organisation.