• Ekonomiskt bidrag från Mälarscouterna

  Arrangemang, hajk och läger

  För den som har behov finns en möjlighet att ansöka om nedsättning av pris på arrangemangsavgiften för hajk eller läger från Kårstyrelsen. Ansökan behandlas av Kårstyrelsen i varje enskilt fall, men endast Ordförande/Vice Ordförande behandlar namn på den som söker.

  Maila din ansökan direkt till vår ordförande på ko@malarscouterna.se.

  Medlemsavgift

  För den som har behov finns en möjlighet att ansöka om nedsättning av medlemsavgiften från Kårstyrelsen. Ansökan behandlas av Kårstyrelsen i varje enskilt fall, men endast Ordförande/Vice Ordförande behandlar namn på den som söker.

  Maila din ansökan direkt till vår ordförande på ko@malarscouterna.se.

 • Ekonomiskt bidrag från Scouterna

  Scouternas stödfond ger ekonomiska eller materiella bidrag till scouter mellan 8 och 25 år. Syftet är att fler ska kunna delta i aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på. Här hittar du information om bidraget och om hur ansökningsprocessen går till.

  Läs mer om Scouternas Stödfond och ansök här.

 • Kort om Mälarscouternas stödförening

  Är du …

  • scoutförälder som tycker att det vore kul att hjälpa till
  • över 18 och tidigare scout som vill vara med på ett hörn, men inte riktigt har tid att vara ledare
  • övrig medlem i Mälarscouterna som kanske skulle vilja vara lite mer aktiv.

  Då kanske vår stödförening är något för dig!

  Stödföreningens syfte är att stötta och uppmuntra scoutkåren och dess ledare. Det gör vi genom stöttning på de större arrangemangen och på ledaravslutningar etc.

  Vill du stötta Mälarscouterna med Stödföreningen? Hör av dig till stodforeningen@malarscouterna.se

 • Mälarscouternas upplevelsefond

  Syfte och bakgrund

  Mälarscouterna vill uppmuntra sina medlemmar att delta i arrangemang av upplevelsetyp. Dessa omfattar bland annat Blå Hajk, Upplev, Gula Knuten, Explorer Belt, Händer, Grönt spår, Eurojamboree och liknande evenemang som Mälarscouterna inte arrangerar. Dessa arrangemang sträcker sig ofta över en eller flera veckor och är ofta dyra för den enskilde medlemmen. Därför vill Mälarscouterna ge medlemmen ett ekonomiskt bidrag för att underlätta deltagande. Världsscoutjamboreen är inte tänkt att täckas av arrangemanget, ej heller andra arrangemang dit Mälarscouterna skickar många deltagare.

 • Microsoft Hotmail, Outlook och Live-mail

  2021-03-15. Om du har problem med att ta emot e-post från en eller flera avsändare inom Mälarscouterna eller från Mälarscouternas epostlistor till din hotmail, outlook eller live-mail, vill vi tipsa om att lägga till "malarscouterna.se" som en betrodd domän i inställningarna i mailen.

 • Policy för hantering av personuppgifter i Mälarscouterna

  Mälarscouterna behandlar personuppgifter och måste tillse att detta sker i enlighet med gällande lagstiftning, specifikt GDPR.

 • Scouternas dag 2022

  Karparna tävlade på Scouternas dag i Älvsjö, förstärkta av en patrull och tre ledare från Laxarna. 

  Lunch

  Det var en ganska kall och blöt majdag som krävde vårt allra bästa humör, så vi tog fram det.

  KlaraUnderVatten

  Vi testades i Miljökunskap, Chifferlösning, Samarbete, Repfix, Livlina och konsten att mäta och väga utan redskap, samt att läsa karta. Det gjorde vi väldigt bra, och fick med oss en mycket hedrande 8:e-plats i avdelningstävlan. Patrullen Iden lyckades så bra att de VANN hela patrulltävlingen! Bäst i stan - superstarkt!

   Pris

   ... och vår tävlande ledare Helena hade bara fyra tävlande framför sig i ledartävlingen. Grattis!

 • Trygga möten hos Mälarscouterna

  trygga moten 200x200pxScouterna har ingen avbytarbänk. Scouterna är öppna för alla barn och unga. Vi visar varandra hänsyn, respekt och är schyssta kompisar. Scouter och deras föräldrar ska veta och känna att Scouternas verksamhet är trygg och säker att delta i och att det inte förekommer övergrepp.

  Övergrepp mot barn och unga får aldrig tystas ner. I Scouterna arbetar vi med metoden och programmet Trygga Möten för att förebygga och upptäcka övergrepp samt har en policy om att alltid göra en polisanmälan om övergrepp ändå inträffar.

  Kårstyrelsen har beslutat att alla Mälarscouternas ledare måste gå kursen Trygga Möten.