Logga in: Logga in med ScoutID
Saknar du konto?

Scouterna har ingen avbytarbänk. Scouterna är öppna för alla barn och unga. Vi visar varandra hänsyn, respekt och är schyssta kompisar. Scouter och deras föräldrar ska veta och känna att Scouternas verksamhet är trygg och säker att delta i och att det inte förekommer övergrepp.

Övergrepp mot barn och unga får aldrig tystas ner. I Scouterna arbetar vi med metoden och programmet Trygga Möten för att förebygga och upptäcka övergrepp samt har en policy om att alltid göra en polisanmälan om övergrepp ändå inträffar

Barn och ungdomar tillbringar mycket av sin tid inom föreningslivet. Det betyder att barn och ungdomar vistas i miljöer där övergrepp kan förekomma. Det kan också betyda att barn och ungdomar hittar någon vuxen att anförtro sig åt om övergrepp som skett någon annanstans. Det ställer stora krav på ledarna, som måste vara medvetna om att övergrepp förekommer och vara beredda att reagera och agera när så sker.

Scouternas vision är en scoutverksamhet där övergrepp inte förekommer, med modiga ledare som reagerar och agerar mot alla former av övergrepp mot och mellan barn och ungdomar. Utsätts en scout eller ledare trots allt för någon form av övergrepp ska det omedelbart åtgärdas

För att stödja alla med ledaruppdrag i Scouterna i detta arbete har vi beslutat att de ska genomgå webbkursen "Trygga Möten" när de börjar och sedan minst var tredje år. Det inkluderar ledare, ledarassistenter och medföljande på sommarläger.

Trygga Möten, är en webbkurs framtagen av Scouterna för alla som jobbar med barn och unga och som handlar om att skapa en trygg och säker verksamhet fri från övergrepp. I kursen får man bland annat lära sig hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror att någon far illa.

Kursen är en online-kurs och tar ca 60 minuter att genomföra

Följ nedanstående länk och logga in genom att trycka på "Logga in med ScoutID" och sedan dina vanliga inloggningsuppgifter.

Gå direkt: https://webbkurs.scouterna.se/

Du får ett kursintyg via mail och Mälarscouterna meddelas automatiskt när du genomgått kursen.

Scouting är en barn- och ungdomsrörelse med ett enda fokus: den unges personliga utveckling. Barnets bästa måste alltid komma i första rummet. Risker för övergrepp finns överallt i samhället, även inom ideell verksamhet. Det innebär att vi måste organisera vår verksamhet så att vi aktivt strävar efter att förebygga, förhindra och upptäcka alla sorters övergrepp, både sexuella, fysiska och psykiska. Det innebär också att om vi misstänker att ett barn utsatts för brott i vår verksamhet så är det vår skyldighet mot barnet och mot rörelsen i helhet att se till att den misstänkte stängs av och en polisanmälan görs. Allt annat är ett svek mot barnet och mot andra barn som den misstänkte kan komma att möta i verksamheten.

Vår rörelse har blivit starkare och tryggare genom vårt målmedvetna arbete. Den ska bli ännu tryggare genom ännu mer medvetenhet, utbildning och öppenhet.

Vi samarbetar med flera andra organisationer för att Barnkonventionen ska efterlevas och bli lag i Sverige. Vi sprider också vårt arbete med Trygga Möten utanför scoutrörelsen, exempelvis med vår webbkurs Trygga Möten – överallt.

Maila kårutbildningsledarna på kul@malarscouterna.se om du har några frågor eller synpunkter

Bli Mälarscout!

Äventyret är nära - Mälarscouterna välkomnar nya och gamla scouter och ledare. Läs mer om Mälarscouterna och anmäl ditt intresse här!