Nyheter

Nu planerar vi hösten och snart drar vi igång!

I höst startar Mälarscouterna två (!) nya avdelningar:

 • Upptäckaravdelning på tisdagar
 • Äventyraravdelning på måndagar

  Det betyder att vi nu kan välkomna fler scouter och ledare: Anmäl dig här nu!

  Du som byter avdelning till hösten byter så här:
 • 2:a års Insekter och 2:a års Fjärilar går till den nya Upptäckaravdelningen på tisdagar
 • 2:a års Spindlar går till Karparna på måndagar
 • 2:a års Upptäckare (Kräftor och Karpar) går till den nya Äventyraravdelningen på måndagar

  Alla scouter och ni som tidigare stått på kö kommer i dagarna få detaljerad information från era nya avdelningsledare!

   

 • Hösten är här och snart startar scouterna igen. Generellt drar verksamheten igång vecka 35, men läs på din Avdelnings egen sida för mer detaljerad information.

  I höst startar Mälarscouterna en ny Äventyraravdelning på tisdagar!

  Det betyder att vi nu kan välkomna fler scouter och ledare: Anmäl dig här nu!

  Du som byter avdelning till hösten byter så här:

  • Andraårsfjärilar går till Laxarna på tisdagar
  • Andraårsinsekter går till Kräftorna på onsdagar
  • Andraårsspindlar går till Karparna på måndagar
  • Andraårskarpar går till Mockasinerna på torsdagar
  • Andraårslaxar går till den Nya äventyraravdelningen på tisdagar

  Om din nya dag inte passar hör du av dig till dina nya ledare och meddelar detta, för eventuell chans till byte av dag. Alla scouter och ni som tidigare stått på kö kommer i dagarna få detaljerad information från era nya avdelningsledare!

  altFölj 39000 scouter på Rinkabyfältet i Kristianstad. Mälarscouter i åldern 15-18 är med som deltagare, äldre som funktionärer. Klicka här och följ lägret dag för dag.

   

  (Missa inte webkamerorna över området!  http://webcam.worldscoutjamboree.se/ /Frippe )

  Mälarscouterna arrangerade back-klättring på nationaldagsfirandet i Björklunds hage. Lovisa Gebert satte dagens rekord, 27 backar. Alla bilderna finns i galleriet.

  Ett stort grattis till våra äventyrarscouter på Mockasinerna som kom femma på Älghornet i lördags. Tack till alla som var med, ni jobbade superbra!

  Älghornet är äventyrarscouternas tävling på scouternas dag och Mockasinerna tävlade mot de andra avdelningarna i Stockholms scoutdistrikt. I år hölls tävlingarna i vår hemmaskog Judarskogen och vi hade en härlig utedag med mycket sol. Lars och Kattas bilder läggs upp på hemsidan inom kort. På måndag 9/5 publiceras också hela resultatlistorna för Älghornet för den som vill kika. Då läggs också resultaten för spårarscouternas Myrstigen och upptäckarscouternas Björnklon upp.

   multikulti2011-02-200

  Du läser allt om och följer sommarens läger på lägrets egen sida. Klicka här för all information om Multikulti 2011

   

  Tid: söndag den 26 september 2010 kl. 15:00.

  Plats: Karsviks hage.

  Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 22 september.
  Adress: Ulrika Ljungblad Jungmar

  Vålbergavägen 163, 175 69 Järfälla

  Epost:  ulj@comhem.se

   

  Alla medlemmar i Mälarscouterna är välkomna!

  Dagordning

  1.     Val av ordförande vid mötet.

  2.     Justering av röstlängden.

  3.     Val av två justeringsmän.

  4.     Fråga om kårstämman anses behörigen sammankallad.

  5.     Godkännande av dagordning.

  6.     Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning, och revisionsberättelse för 2009/2010.

  7.     Fastställande av balansräkning för 2010-08-31, samt ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter för 2009/20010

  8.     Beslut om kårens överskott enligt den fastställda balansräkningen.

  9.     Verksamhetsmål för 2010/2011.

  10.  Fastställande av medlemsavgifter samt budget för 2010/2011.

  11.  Val av kårordförande samt tre vice kårordförande för tiden fram till nästa kårstämma.

  12.  Val av övriga ledamöter till kårstyrelsen för tiden fram till nästa kårstämma.

  13.  Val av revisor samt revisorssuppleant för tiden fram till nästa kårstämma.

  14.  Presentation av övriga funktionärer.

  15.  Val av valberedning.

  16.  Revidering av principbeslut.

  17.  Behandling av eventuella motioner till kårstämman.

  18.  Övrigt.

  19.  Kårstämman avslutas.

   

  Väl mött, Styrelsen.

   

  Verksamhetsberättelse

  Verksamhetsberättelse för varje avdelning skall vara Ulrika tillhanda senast 19 september

  Adress: Vålbergavägen 163, 175 69 Järfälla.

  Telefon: 08-761 48 78

  Epost:  ulj@comhem.se

   

  Verksamhetsmål 2007/2008

  Verksamhetsmål för varje avdelning skall vara Ulrika tillhanda senast 19 september.

  Adress: Vålbergavägen 163, 175 69 Järfälla.

  Telefon: 08-761 48 78

  Epost: ulj@comhem.se