Det är vi själva som städar efter oss i Kammaren. Här finns instruktioner (städlistor):

  • Städlista efter varje möte - Avdelningarnas ansvar