Det är samma nyckel som till hajkförrådet- dvs alla avdelningar har minst en nyckel till Kammaren.