Kartor för Norra & Södra Stockholm är inköpta.
Kartorna förvaras i en pärm med lånekort på bokhyllan i Östergårdens kök.