I hajkförrådet vid Islandstorget förvaras utrustning för våra hajker

Utrustningsgruppen ansvarar för att det finns utrustningför hajker, t.ex. tält, stormkök, yxor, sågar, "lumor", vattendunkar , eldskålar m.m.

Avdelningarna själva ansvarar för att det finns material som förbrukas på hajkerna tex. ved.

Av säkerhetsskäl anskaffar utrustningsgruppen lampolja för lumorna och tenol för stormköket. Bränslena förvaras för hajker i plåtskåpet i hajkförrådet.

hajkförrådhajkförråd2