I bifogat dokument finns information om Mälarscouternas förråd och utrustningshantering. Har du frågor eller förslag så kontakta oss på utrustning@malarscouterna.se.