Logga in: Logga in med ScoutID
Saknar du konto?

Bygget är försenat som ni säkert märkt, något mer än vad vi haft anledning räkna med. Svårt bedöma färdigtidpunkt, men gissar att vi kommer en bit in i december. Avslutande markarbeten (grässådd) kommer att skjutas till våren. Vi har gjort en detaljplanering för vatteninstallation och hittat en installatör som kan göra jobbet under första halvan av november.

Fortum-situationen är fortfarande delvis oklar. Länsstyrelsens miljöskyddsenhet har lämnat sitt godkännande. Frågan om strandskyddsdispens har uppgivits ligga för nämndbeslut i Ekerö.

joomplu:25901joomplu:25920

joomplu:25915

Bli Mälarscout!

Äventyret är nära - Mälarscouterna välkomnar nya och gamla scouter och ledare. Läs mer om Mälarscouterna och anmäl ditt intresse här!