Länsstyrelsen har beslutat om ändring i reglerna för Lovö Naturreservat. Ändringen börjar gälla 15 Augusti 2020.

Mälarscouterna fick igenom ett undantag som tillåter oss vid organiserad scoutverksamhet att elda på andra ställen än på anvisade iordningställda eldplatser.

Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om ytterligare två
föreskrifter för Lovö naturreservat. De nya föreskrifterna har följande numrering och lydelse: "Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att
C9. cykla i terrängen annat än enligt anvisningar från förvaltaren,
C10. elda annat än på anvisade iordningställda eldplatser.

Länsstyrelsen beslutar samtidigt att undantag från föreskriften C10 ska gälla under hela året vid organiserad scoutverksamhet samt inom tomt- och gårdsplats

De nu beslutade föreskrifterna med undantag började gälla den 15 augusti 2020