Vårt kranvatten smakar lite salt pga. att det kommer in relikt saltvatten i brunnen när vi har dålig tillrinning av sötvatten uppifrån.

Vattnet fungerar bra till disk, tvätt och matlagning.

Dricksvatten kan hämtas vid vattenverket med hjälp av K2s 4st dunkar. På garagelängans gavel närmast busshållplatsen finns en kran märkt med ”Scoutvatten ”

Relikt saltvatten är havsvatten från tiden kring den senaste inlandsisens avsmältning.