Vårt dricksvatten smakar lite salt nu pga. att det kommer in relikt saltvatten i brunnen när vi har dålig tillrinning av sötvatten uppifrån.

Vattnet fungera bra till disk, tvätt och matlagning.

Dricksvatten kan hämtas i K2s 4st dunkar vid vattenverket.  På garagelängans gavel närmast busshållplatsen finns en kran märkt med ”Scoutvatten ”

Reliktsaltvatten är havsvatten från tiden kring den senaste inlandsisens avsmältning.
Det salta vattnet har till följd av landhöjningen trängt ned i sprickor i berggrunden och underlagrar nu det söta grundvattnet.