Vårt brunnsvatten smakar lite salt pga. att det kommer in relikt saltvatten i brunnen när vi har dålig tillrinning av sötvatten uppifrån.

Vattnet fungerar bra till disk, tvätt och matlagning.

Avsaltat dricksvatten kan tappas från egen kran vid diskbänken i köket. Filtret har en tank på 8L och producerar 4L/timme. Vid större behov kan dricksvatten hämtas i dunkar vid vattenverket.  På garagelängans gavel närmast busshållplatsen finns en kran märkt med ”Scoutvatten ”. K2s dunkarna står under tvättbänken i hallen.

Reliktsaltvatten är havsvatten från tiden kring den senaste inlandsisens avsmältning. Det salta vattnet har till följd av landhöjningen trängt ned i sprickor i berggrunden och underlagrar nu det söta grundvattnet.