(OBS! Frågorna som ställdes till scouterna är inte samma som ställs i filmen, svaren är modifierade)