Kåren bildades 1931 och hade redan från början verksamheten förlagd till Bromma i Stockholm. Ansökan om medlemskap inkom till Sveriges Scoutförbund den 17 oktober 1931, varvid kåren omtalades som ”Mälarpojkarna”. 

Kåren antogs i förbundet som kår nr 436 under 

namnet Scoutkåren Mälarscouterna. Kåren tillhörde först Stockholms scoutdistrikt. När distriktet per årsskiftet 1936/37 delades i ett stads- och ett länsdistrikt, fördes kåren dock till Stockholms läns scoutdistrikt. Den 1 januari 1942 återfördes kåren därefter till Stockholms scoutdistrikt.

Stockholms scoutkårs XI kolonn, som startats den 7 mars 1941 med verksamhetsområde i Ulvsunda, uppgick i Mälarscouterna vid årsskiftet 1943/44. 1947 utbröts Sjöscoutkåren Drakarna ur kåren.

I början av 1952 överfördes Scoutkåren Kustfyrarnas vu-flock II och dess skogsscoutavdelning till Mälarscouterna (beslut av Kustfyrarnas kårkvarter den 26 januari 1952). Övriga delar av Scoutkåren Kustfyrarna blev en del av nya Blackeberg-Vällingby Scoutkår 1954.

Ängby scoutkår, som startats 1957 som kår nr 1226 i Sveriges Scoutförbund, lades ned vid årsskiftet 1959/60, varvid kvarvarande scouter överfördes till Mälarscouterna. Formellt beslut om nedläggning fattades den 21 januari 1960 av förbundets förvaltningsutskott. Kåren startades bl a av före detta Mälarscouter.

Ängby flickscoutkår, en s.k. ”storkår” sedan 1959 med rötter från 1934, uppgick i Mälarscouterna 1961. Den innehöll vid den tidpunkten följande enheter:

  • Blåvingeringen Solgläntan, ursprungligen Ängby Blåvingering, antagen i Sveriges Flickors Scoutförbund 1934, namnbyte till Solgläntan 1960.
  • Flickscoutavdelningen Skogstjärn, utbruten ur Bromma Kyrkliga flickscoutkår 1934 såsom Bromma Ängbykår, därefter namnbyte senast 1938 till Bromma Skogstjärn.
  • Ett seniorscoutlag, antaget i Sveriges Flickors Scoutförbund troligen 1959.

Riksby flickscoutkår, även det en s k ”storkår” sedan 1957 med rötter från 1944, uppgick som Riksby Scoutkår i Mälarscouterna 8 september 1966. De förde med sig Ljusfesten, en årlig högtid i Bromma kyrka 1 advent tillsammans med barn från dåvarande Tomteboda blindinstitut.

Som exempel på hur kåren såg ut verksamhetsåret 1971-72 finns bifogat ett förslag till organisationsplan.

Ovanstående är redigerat från en sammanställning gjord av Georg Sterzel publicerad inför 75årsjubileet 2006.