Logga in: Logga in med ScoutID
Saknar du konto?

SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA

Ansluten till Svenska Scoutförbundet

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE


 

för

 

SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA  ARBETSÅRET 2002 - 2003

 

 

Styrelsen för Scoutkåren Mälarscouterna får härmed avgiva följande

verksamhetsberättelse för 72:e verksamhetsåret 020901 - 030831.

 

STYRELSE

 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

 

Kårordförande                    Björn Sjöstrand

Vice kårordförande             Magnus Johanson

Vice kårordförande             Per Simonsson

Kassör                                Sven Rygart

Sekreterare                         Ulrika Ljungblad Jungmar

 

Avd repr. 

Rover                                 Joel Brynielsson

Ssc 1                                  Christer Ljungqvist

Ssc 2                                  Magnus Johanson

Psc                                     Ulrika Bjurström

Jsc 1                                   Sven Rygart

Jsc 2                                   Johan Forssblad

Msc 1                                 Jan-Erik Malm

Msc 2                                 Peter Östman
                                          

 

Övriga ledare och funktionärer

 

Mscledare /Insekterna/         Jan-Erik Malm

                                           Jan Arnér

                                           Malin Arnér (ht -02)

                                           Sofie Jungmar

                                           Anton Krantz

 

 Mscledare /Fjärilarna/         Peter Östman

                                            Lennart Sundberg

                                            Jonas Sandell

Edwin Skattman Udd

Max Walter

 

 Jscledare /Karparna/           Sven Rygart

Anita Gabrielsson

Barbro Haglund-Persson

Per-Erik Larsson

                                            Anette Öberg

 

Jscledare  /Kräftorna/          Johan Forssblad

Tomas Gren
Fredrik Eliasson
Kari Larsdotter Hedman

                                           Lars Brickstad (ass)

                                           Ante Nordén (ass)

 

Pscledare /Mockasinerna/    Ulrika Bjurström

Linnea Resare

Anni Billving

Gunnar Grimsvik

Anders Cederhag

Björn Brickstad

Jenny Wedin

Anders Broström

Pontus Hult

 

Sscledare/ Sn@blorné         Josefin Sollander

                                           Christer Ljungqvist

                                           James Woodcock

                                          

 

Sscledare/ MS-röjorné        Magnus Johanson

                                           Malin Arvidsson

                                           Magnus Tjerneld

 

 

     

Utbildning                           Josefin Sollander

 

Bidragsombud                     Per Simonsson

 

Medlemsregistrering            Per Simonsson

 

Stugbokning                        Göran Haglund

 

Stugfogde                           Fredrik Jungmar

 

Lokalfogde Karsvik            KS

 

Kårkaplan                           Per Unsgaard


Materiel                              Emil Brynielsson, Fredrik Jungmar och Anders Bergkrantz

 

Kontaktperson distriktet      Annette Löf

 

Kontaktperson nyanm.        Johan Forssblad

 

Nyckelansvarig                   Åsa Olsson och Christer Ljungqvist

 

Projekt Westergården         Björn Brickstad
 
Postmottagare                     Ulrika Ljungblad Jungmar

          

 

 

 

VERKSAMHET

 

Kåren har under året haft 321 medlemmar.

 

Sammanträden

Kårstyrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden.

 

 

Insekterna

Det var många av de nya som hoppade av när höstterminen började, så de första mötena var vi endast tre tjejer. Dessbättre kom det en ny tjej nästan varje möte under hösten, så det löste sig till sist.

Under höstterminen var vi tre ledare, Jan-Erik Malm, Jan Arnér och Malin Arnér, samt två assistenter, Sofie Jungmar och Anton Krantz. Till vårterminen slutade tyvärr Malin, eftersom hennes son inte ville fortsätta. Vi fick dock hjälp av några föräldrar på slutet av vårterminen.

Antal miniorer har varit ca 25, vilket har varit lagom.

Under höstterminen hade vi 10 roliga möten och hajk tillsammans med Fjärilarna i Kåken.

På vårterminen hade vi ytterligare en hajk i Kåken, då vädret var fruktansvärt, med blåst och snöblandat regn. Men ungarna trivdes! Flera barn sa efteråt att det som gjorde denna hajk så rolig var vädret. Under hajken tog alla barn Världsnaturmärket.

Vi besökte även Spånga gymnasium och guidades runt i deras djurhus. Ett möte hade vi besök av en handikappad flicka. Vi hade ytterligare 15 möten.

Insekterna deltog även i Myrstigen, där vi belade en hedrande niondeplats. Detta firade vi mötet efter med saft och kakor.

Terminen avslutades traditionsenligt med avslutningshajken vid Kåken tillsammans med resten av Mälarscouterna.  

På sommarlägret på Vässarö deltog ca 10 Insekter och alla ledare .

 

 

Fjärilarna

Inför scoutåret 02-03 bestämde vi oss för att förbättra verksamheten genom att göra en mer noggrann planering i god tid för varje avdelningsmöte. Programmet utformades vid två ledarmöten inför terminsstarten och samordnades med Insekterna.

Vi har under perioden haft möten varje tisdag mellan 18.30 – 20.00. Närvaron har generellt varit hög, både från ledare och barn. Under vårterminen har samtliga tagit Pandamärket. Förstaåringarna har också tagit Nyingen och andraåringarna Scouten.

I programmet ingick de vanliga avd. mötena, studiebesök vi Spånga gymnasium, förberedelser och deltagande vid tävlingen Myrstigen. I härligt vårväder gjorde Fjärilarna en godkänd insatts på tävlingen.

 

Vi har haft tre hajker med övernattning, en på hösten och två på våren, den sista hajken i tält. Vi har gjort ett antal studiebesök, bland annat på Spånga Gymnasium och deras djurskötarutbildning.

 

 

Förberedelserna inför Vässarölägret ”Eldorado” avslutades under våren med filmen Eldorado och massor av popcorn på Karsvik. Höst o vår hajk tillsammans med Insekterna hade stort deltagande. Båda hajkerna förlades till Kåken.  Vårterminen avslutades med kårens gemensamma hajk vid kåken. Fjärilarnas scoutår avslutades tillsammans med kåren på Vässarö.

 

Avdelningen har varit flitigt besökt av de 27 miniorerna tillsammans med al. Peter Östman, ledare och assistenter Lennart Sundberg, Jonas Sandell, Edwin Skattman Udd och Max Walter.

 

16 st. 2:a års miniorer lämnar avdelningen, förhoppningsvis för juniorverksamhet.

Fjärilarna tackar Peter Östman som efter framgångsrikt avdelningsledarskap bestämt sig för en paus i sin scoutkarriär. Tack även till Max och Edwin vilkas närvaro uppskattats av barnen och oss andra ledare. Vi hoppas killarna kommer tillbaka efter studier och militärtjänst.

 

 

Karparna

Juniorscoutavdelningen Karparna har under verksamhetsåret haft 28 aktiva juniorscouter och fem ledare. Veckomötena har hållits på måndagar mellan 19 och 20.30. Scouterna har varit indelade i fyra patruller: Braxen, Mörten, Löjan och Rudan, två av dessa rena pojkpatruller och två mixade. Sammanlagt har vi haft hela 43 aktiviteter under verksamhetsåret, med hajkerna och förstås sommarens läger, Eldorado på Vässarö, som höjdpunkter. Närvaron har varit god med i genomsnitt 22 scouter och fyra ledare under veckomötena.

 

Programmet har genomförts gemensamt för förstaårs och andraårs juniorscouter. De flesta veckomötena innehöll 3-4 programpunkter som barnen patrullvis genomförde en efter en. Programmet har i hög grad inriktats på att täcka de ingående momenten i prestationsmärkena Repet och Vägvisaren, samt knivbeviset.  Verksamheten hade som mål att utveckla barn och ledare på basis av scoutings grundpålar, ge en grundutbildning i friluftslivet t ex  hur man klär sig, packar och sköter om sig för att trivas i naturen på hajk och läger, hur de vanligaste scoutprylarna (kniv, stormkök, fotogenlykta, tält etc.) används och sköts om, hur man gör upp eld på ett säkert sätt och praktiserar grunderna i sjukvårdens L-ABC. Barnen har med förtjusning lagat mat (inte bara värmt) mat på stormkök, vi har provat på att vandra flera kilometer, delvis med packning.

 

Några programpunkter att minnas:

 • Tillverkning av Karparnas nydesignade och uppmärksammade sölja i form av en ”läderkarp” med inbränt namn, på höstens första möte.
 • Höstens hajk, på Lovö, som gick på temat Ronja Rövardotter, med både Mattisrövare, helvetesgap, rumpnissar och vildvittror.
 • Nettans dilemmasagor, som trollband juniorerna till den grad att de höll sig stillasittande i över en timme i sträck
 • Engagemanget hos barnen när vi skapade ljusen att sälja på basaren.
 • Alla fantasifulla utstyrslar på maskeraden, som avslutade höstterminen.
 • Barnens dramatisering av scoutlagens sju punkter som verkligen var en tillställning att minnas.
 • Skridskoutflykten med korvgrillning över öppen eld på Mälarens is.
 • Fågelholkarna, som vi snickrade och satte upp i närheten av Kåken, minnesmärken som sitter kvar.
 • Vårens hajk på temat Robin Hood, där vi  bl.a. sköt ned lunchmaten med pilbåge.
 • Björnklon på Gärdet, där Karparna stod för en fin insats, dock med få deltagare.
 • Eldorado, distriktsläger på Vässarö, där Karparna representerades av 15 barn och hela 7 ledare/föräldrar. Kul och intensivt program, inte ett regnstänk förrän det var dags att åka hem och anständig badtemperatur hela veckan. Lägrets höjdpunkt var nog marknadsdagen, där Karparna bidrog med ”Klubba Kloakråttan”, med nygjorda brända mandlar som pris.

 

Vi ledare passar på att tacka alla Karpjuniorer för ett härligt år och alla föräldrar som stött oss med insatser framför allt under hajker och läger.

 

 

Kräftorna

 • Under hösten hade vi ca 28 aktiva juniorer  4 ledare (Johan Forssblad, Fredrik Eliasson, Kari Larsdotter Hedman, Tomas Gren) och två assistenter (Lars Brickstad, Ante Nordén)
 • Vi träffades 15 gånger under hösten (varav en hajk) 
 • Under våren sjönk deltagarantalet succesivt till ca 24 juniorer
 • Antal träffar under våren var 18 (2 hajker) 
 • Förutom sedvanliga möten i Karsvik och Lovön hade vi några speciella möten/hajker:

·        Besök av en fd narkoman och kåkfarare (från KRIS, Kriminellas revansch i samhället)

·        Besök på Cosmonova

·        Besök på Carlsbergs läskskola

·        Kajakpaddling Brostugan

 • Vi deltog i Björnklon med ca 15 scouter
 • Resultatet blev godkänt, avdelningen kom 8 vilket var bästa placering för någon av kårens avdelningar.
 • Vi deltog i distriktslägret på Vässarö

Sammanfattningsvis fungerade det mesta bra, vi hade ett utmärkt samarbete på ledarsidan och scouterna verkade trivas i vår avdelning.

 

 


Mockasinerna

Under verksamhetsåret har patrullscoutavdelningen Mockasinerna varit 9 ledare samt 55 scouter. Avdelningsmötena har varit välbesökta under hela året, vilket var avdelningens mål för detta verksamhetsår. Eftersom vi har varit en så stor avdelning så har avdelningen i princip varje gång delats i två delar alt. patruller för att lättare genomföra programmet. Dessa två halvgrupper var till en början förutbestämda men senare under året så skiftades det från gång till gång vem som skulle vara i vilken halvgrupp, på scouternas begäran.

Vi har under året, enligt scouternas egen önskan, satsat mycket på de grundläggande scoutkunskaperna; eldning, surrning, sjukvård, chiffer, organisation m.m. Detta för att ha roligare när vi deltog i distriktets tävlingar; scouternas natt samt scouternas dag. Hösten innehöll dessutom ett besök på äventyrsbadet i Husby samt ett möte om demokrati. Ett uppskattat tjej- och killmöte ordnades, då tjejerna åkte och spelade laserspel samtidigt som killarna höll sig på Anders Cederhags kontor och lekte den otäcka leken ”Maffia”! En söndag i januari åkte ett tappert gäng till Norrviken för att åka långfärdsskridskor.

Mockasinerna har varit på 5 hajker; 2 på hösten och 3 på våren. 32 scouter och 8 av ledarna deltog även på det stora distriktslägret Eldorado på Vässarö. Då var vi vänkår för en Engelsk grupp på 14 scouter (10 killar + 4 tjejer) samt 4 ledare som bodde, lagade mat och deltog i programmet tillsammans med oss. Efter lägret tog några familjer emot engelsmännen på home hospitality under ett dygn. Att vara vänkår var väldigt roligt och uppskattat hos både scouter och ledare så kanske kan det bli ett besök i England i framtiden!

 

 

M/S Röjorné

Seniorlaget M/S Röjornés andra år inleddes med en uppdaterad repris av förra årets inledningshajk. Förra årets "Skitbra" blev årets "Skitbäst" på Lars landställe i skärgården. Ett program för höstterminen spikades innehålllande aktiviteter såsom: Modemöte, Karaokemöte, Kockduellen, Laserdoom, Bad i Eriksdalsbadet och besök av RFSU. Halva seniorlagets höst kantades även av förberedelser inför årets stora världsläger i Thailand. Fler möten hölls på våren, några uteblev och vi lärde oss läxan om delat ansvar. Trängseln i vår lokal ledde till att många av våra möten blev "hemma-hos-möten" och vi lärde känna alla i lagets familjer. Hembakat fika på varje möte. Suget efter en riktig vandringshajk ledde oss ut i skogen och årets första dopp i Mälaren. Seniorlaget höll i fiskdammen på Valborgsfirandet och terminen avslutades med en traditionsenlig picknick på Drottningholm i vårsolen. Flera av seniorerna deltog på sommarens distriktsläger på Vässarö, Eldorado 2003, och alla samlades sedan veckan efter på seniorlägret Boomerang. Sammanfattningsvis citerar jag en av seniorlagets deltagare på frågan om vad vi ska hitta på under vårt tredje år: "Alltså – vi har ju roligt vad vi än gör!”

 

Sn@blorné

Vi bedrev vanlig seniorscoutverksamhet under höstterminen. Det betyder möten med blandning av allehanda tema som tröjtryck, filmhajk, luciavaka, pepparkaksbak samt planering av sommarens "resa" som var allt från kanalbåt i England, bergsvandring i Österrike eller Sverige, Kajakpaddling, till att slutligen bli en resa till Gotland i medeltidens tecken. Insamling av pengar på basaren med våffelförsäljning samt söndagsförsäljning av våfflor på Karsvik. En ganska skön och lugn termin.

 

Fokus för våren var att samla in pengar till sommarresan. Efter många idéer på resmål och aktiviteter från kanalbåt i England, vandring på Irland, bergen i Österrike blev det till slut Gotland. Möten hölls i vanlig ordning med blandade aktiviteter men också några hajker bland annat i Karsvik i anslutning till våffelförsäljning några söndagar under vintern. På MS Valborgsfirande höll vi i cafét och det var mycket lyckat och blev en god förtjänst. Tydligen kan man aldrig sälja för mycket kaffe och korv vid sådana här tillfällen. Under våren hjälpte vi också till på en hajk för juniorer i Älvsjö. Sommarresan till Gotland var lyckad med cykelturer, arkeologiska utgrävningar med skelett från medeltiden, glass, regn, baptisternas tältplats med diskmaskin ibland, fantastisk överlevnadskurs med Katta, lite bad, mer regn och bullar i Klintehamn, Stora Karlsö och fåglar, födelsedagsmiddag för 18-åring och Visby by night, guidad rundvandring runt Visby ringmur med Johan som kan ALLT om medeltiden och de olika händelserna i Visby's historia. Slappa i tältet och god grillning vid tältplats, bastu och dusch i halvlek på vandrarhemmet,

 

Untrainable

Untrainable är sedan ett år tillbaks kårens första roverscoutlag.
Medlemmarna är desamma som var med på storlägret Essex 2000 i England.
Laget träffas med oregelbundna mellanrum och med oregelbunden intensitet
samtidigt som alla känner ett gemensamt ansvar för verksamheten.
Högskolestudier på annan ort, värnplikt, arbete och liknande har gjort att
nya former för hur vi skall träffas krävs, men efter den inledande
kräftskivan har vi under året inte lyckats träffas så ofta som vi
egentligen vill.

Under våren blev laget inbjudet att ansvara för klätterväggen på
seniorlägret Boomerang och det blev startskottet till att samla ihop laget
igen. Laget gjorde en fin insats under en hektisk sommarvecka ute på
Vässarö och känslan efteråt är att det i Untrainable finns en resurs som
kan om den bara vill och som borde utnyttjas oftare.

Individuellt är många av deltagarna engagerade dels lokalt i kåren som
assistenter och ledare och dels utanför kåren som t.ex. kursledare och
lägerledare på distriktsnivå. Flera av lagets medlemmar har på egen hand
varit på jamboree i Thailand och många har gått Blå Hajk.

 

Kårarrangemang

Joti arrangerades för psc och uppåt i Nya Elementar.

Ljusfesten genomfördes traditionsenligt i Bromma kyrka, men med två sittningar 2:a advent. Basaren hölls i Södra Ängby skola. Vi höll även i  arrangemangen vid Valborgsbrasan i Norra Ängby.

Avslutningshajk vid KÅKEN genomfördes även i år.

 

Ledarvård

En skidresa arrangerades till Sälen. Föräldraföreningen bjöd på det traditionsenliga kaffet efter Ljusfesten. Föräldraföreningen ordnade en uppskattad avslutning i maj med middag och föredrag av Magnus Fischer En planerings dag för alla ledare genomfördes i Karsvik. Ledarna har haft fest i Karsvik.

 

Ledarutbildning

Jan Arnér har gått ALU och Anette Öberg har gått Ass-kurs.

 

Läger

En grupp från Mälarscouterna åkte på världsläger i Thailand. Kåren deltog på distriktslägret Eldorado på Vässarö. Seniorer och Rover deltog i det förbundsgemensamma lägret Boomerang på Vässarö.

 

Hemsida

Kårens interaktiva hemsida används flitigt som informationskanal.

 

Kåken

Scoutstugan Kåken på Lovön har använts flitigt av oss själva på hajker samt varit uthyrd till andra nyttjare.

 

Övrigt

Kollekten vid Ljusfesten uppgick till 2625 kr och gick även i år till Treklöverhemmet i Ljungskile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kårstyrelsen vill varmt tacka alla Mälarscouter för den fina

insats som gjorts under det gångna året.

 

Bromma i oktober 2003

 

Björn Sjöstrand

Magnus Johanson

Per Simonsson

Sven Rygart

Ulrika Ljungblad Jungmar

Joel Brynielsson

Christer Ljungqvist

Ulrika Bjurström

Johan Forssblad

Jan-Erik Malm

Peter Östman

                     


 

…………………………….                    …………………………….

Björn Sjöstrand, ordf                                 Ulrika Ljungblad Jungmar, sekr

 

Bli Mälarscout!

Äventyret är nära - Mälarscouterna välkomnar nya och gamla scouter och ledare. Läs mer om Mälarscouterna och anmäl ditt intresse här!