Mälarscouternas stämma hösten 2020 fastslog budget och verksamhetsplan för nästkommande år. Medlemsavgiften är oförändrad, 700 kr per termin för fullt betalande medlemmar.

Teo Elmfeldt omvaldes som ordförande. Felix Jonsson valdes till ny vice ordförande med ansvar för Funktionärer och Lokaler. Andreas Tinglöf valdes till ny vice ordförande med ansvar för Avdelningarna. Junia Lundstedt Mannervik valdes till vice ordförande tillika tillförordnad ordförande VT2021. Niklas Dyrefors omvaldes som Kassör. Lars-Göran Gabrielsson, Magnus Hasselquist, David Tennander och Viktor Stamyr omvaldes som ledamöter. Nya ledamöter i styrelsen blev Karin Eriksson samt Paulina Edholm (utmanarrepresentant).

Lämnar styrelsen gör Emma Rohdin, Albin Elmfeldt, Sofie Ernefors, David Byström, Julia Hedlund Kancans. Styrelsen tackar för deras insatser under föregående år.