Hej alla Mälarscouter, välkomna på extra kårstämma!

Vad: Beslut om ifall vi ska behålla Kammaren

När: 31/5 2020 klockan 15.00

Plats: Digitalt. Läs vidare för uppdaterad information.

Vilka: Alla medlemmar i Mälarscouterna

Vid höstens kårstämma beslutades att "Mälarscouterna ingår hyresavtal för källarlokalen på Ängby Torg 4, villkorat mot att kåren kan säga upp avtalet och lämna lokalen efter som mest ett år". Det beslutades också att "kåren säger upp avtalet och lämnar lokalen om kåren ej kan få hyresbidrag för denna lokal".

Nu har det visat sig att vi inte får hyresbidrag för 2020, vilket betyder att kårstyrelsen måste säga upp avtalet. Eftersom Kammaren visat sig vara till nytta för kåren så vill vi dock ändå göra ett försök att behålla lokalen med alternativ finansiering, men detta måste godkännas av Kårstämman, dvs ett möte med alla Mälarscouternas medlemmar.

Diskussionen om ifall vi vill behålla Kammaren leder oundvikligen till en diskussion om Mälarscouternas framtid. Ett alternativ för finansiering är att expandera så att vi till nästa år uppfyller kraven för hyresbidrag. Ett annat är att till nästa år göra en annorlunda budgetering som är betydligt snålare, eller att öka mängden energi som läggs på att söka andra bidrag för vår verksamhet. Alla dessa alternativ behöver förankras hos våra medlemmar, och det är också därför rimligt att kalla till kårstämma.

Detaljer kring ekonomi, förslagets omfattning, hur och var mötet ska genomföras mm kommer att publiceras senast en vecka innan, 24/5. Uppdatering: Finns nu att läsa nedan.

Dagordning Kårstämma

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Justering av röstlängden
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 7. Beslut om Kammaren och Mälarscouternas framtida riktning
 8. Mötet avslutas

Hälsningar
Styrelsen genom
Teo Elmfeldt, kårordförande

 

Handlingar och mötesordning

Stämman kommer att hållas via Google Meet, på länken meet.google.com/wpu-uqdw-qsw.

Omröstning sker via malarscouterna.se/vote och kräver inloggning. Yrkanden sker via ett formulär och kräver inte inloggning: https://forms.gle/VCqCcvrpfL5iVMNg8

Handlingarna listas nedan och finns även bifogade.

Proposition 1 - Behålla Kammaren
Styrelsens beskrivning av ärendet.

Bilaga 1 - Budgetförslag 2020-2021
Två konkreta förslag på budgetar för nästa år, ifall vi vill behålla Kammaren.

Punkten om Kammaren kommer att börja med en sammanfattning, följt av en diskussion i mindre grupper. Sen blir det sammanfattning av diskussionerna, och beroende på hur det gått så bestämmer vi hur vi vill gå vidare mot beslut.

Smågruppsdiskussionerna sker i andra digitala mötesrum. Dessa är:

 1. Kåken meet.google.com/gha-bmfd-hok
 2. K2 meet.google.com/xhr-dhji-yjp
 3. Östergården meet.google.com/krv-opct-gnu
 4. Ladan meet.google.com/emq-vucf-euw
 5. Kammaren meet.google.com/nrd-juws-aso
 6. Loftet meet.google.com/dzu-qjjx-omn
 7. Magasinet meet.google.com/sby-unez-hfm
 8. Förrådet meet.google.com/iiv-ymea-grp