Mälarscouternas stämma hösten 2018 fastslog, budget och verksamhetsplan för nästkommande år samt valde en delvis ny styrelse. Läs allt i protokoll och handlingar som publiceras så snart de justerats. Medlemsavgiften förblev oförändrad.

David Tennander omvaldes som ordförande, Teo Elmfeldt och Emma Rohdin omvaldes som vice ordföranden. Niklas Dyrefors omvaldes som Kassör. Lina Hasselquist, Lars-Göran Gabrielsson, Marko Joona omvaldes som ledamöter. Nya ledamöter i styrelsen blev Magnus Hasselquist, Julia Hedlund Kancans, David Byström och Felix Jonsson (Utmanarrepresentant).