Arbetet med antagning av NYA scouter till höstterminen 2022 är igång. Så här går det till:

Spårare, födda 2013 och 2014.
2022-04-28 - Mail till barn födda 2013 och 2014 på kölistan med information och länk för att bekräfta intresse har skickas ut till alla som stod på intresselistan vid detta datum. Svar till Mälarscouterna via ett formulär senast den 19 maj.
Digitalt möte för föräldrar med ledar-intresserade, den 8:e maj.
Fördelning av platser sker den 31:a maj, med turordning enligt Mälarscouternas köpolicy.
Meddelande om plats skickas per epost senast den 7:e juni.
Du som anmält intresse senare än 2022-04-28 står kvar i kön och antagning sker löpande i mån av plats.

Äldre scouter, födda 2012 eller tidigare.
Antagningen sker löpande och i mån av plats.

Befintliga Mälarscouter: I Mälarscouterna fortsätter man per automatik till nästa årskurs. Ett mail med information om höstens grupper/avdelningar och tider skickades ut 15 juni.