Med tanke på att regeringen släppt på de flesta restriktioner så ser vi ingen anledning att ha kvar några hos oss heller. Därför upphävs nu de rekommendationer som gällt för vår verksamhet och avdelningarna kan nu fritt välja att genomföra möten inomhus (i tilldelad lokal enligt rullande schema) eller utomhus och arrangera hajker utan krav på avstånd mellan scouter vid sovplats! Vi ska fortfarande uppmana scouter som är sjuka att avstå från möten och hajker, men i övrigt kör vi på!