Julen och nyåret har passerat och ny termin är här för nya scoutäventyr!

Tyvärr är vi fortfarande påverkade av omvärldsläget och covid-19 och därför har vi varit tvungna att göra vissa förändringar i planen.

Vårens första möte är framflyttad en vecka och startar v 5, information kommer komma från dina ledare så håll utkik på mailen och på hemsidan!

För att vi ska kunna genomföra våra möten på ett hållbart sätt så skall alla som kommer på våra aktiviteter vara friska och symptomfria.