Mälarscouterna följer utvecklingen av coronapandemin, och anpassar löpande vid nya regler eller rekommendationer som påverkar oss. Vi ser ett stort värde i att kunna bedriva vår ungdomsverksamhet, och lägger därför mycket energi på att anpassa den så den blir säker för alla deltagare. Nuvarande restriktioner bedöms inte hindra vår verksamhet i dess vanliga form, så länge vissa grundregler följs:

- Stanna hemma om du är sjuk

- All verksamhet planeras så att det inte förekommer trängsel, framförallt inomhus men även utomhus.

- Övernattningar sker med en ryggsäck mellan.

- Lokaler, riktlinjer för att undvika trängsel

  • Två patruller i Ladan
  • Två patruller i Kammaren
  • En patrull i Rummet i Östergården
  • En patrull i Köket i Östergården, används framförallt som ledarresurs

- Allt planeras utifrån att restriktionerna kan komma att skärpas