Scouter

Höstens första möte är vecka 36
Mer information kommer från dina ledare strax innan terminstart.

Mälarscout sedan tidigare
I juni fick du ett mail "Välkommen till AVDELNING" med specifik information om vilken avdelning du ska gå på i höst och kontaktperson som du kan höra av dig till med eventuella frågor inför terminstarten.

Sluta som Mälarscout
Om du inte vill fortsätta som Mälarscout till hösten, eller har fått en plats som du inte tänker utnyttja ber vi dig Avsluta ditt medlemskap (klicka här) för att ge plats åt nya scouter - då vi har lång kö.

Ledare

  • 12 augusti - 19:00-21:00, Kårstyrelsemöte inför terminstarten.
  • 17 augusti - 18:00-19:00, förstå scouting - ledarintroduktion.
  • 17 augusti - 19:00-21:00, terminsplanering Spårare.
  • 18 augusti - 18:00-19:00, AL-möte.
  • 18 augusti - 19:00-21:00, terminsplanering Upptäckare och Äventyrare.
  • 30 augusti - kickoff för ledare, funktionärer och utmanare.