Från och med januari 2020 är kan du använda personnummer, 12 siffror, för att logga in i Scoutnet och på Mälarscouternas hemsida. Du behöver alltså inte längre komma ihåg ditt medlemsnummer. Lösenordet är det samma. Om du inte loggat in tidigare eller inte kommer ihåg ditt lösenord beställer du ett nytt i Scoutnet - klicka här.