Teo Elmfeldt valdes på Kårstämman 2019 till ny ordförande i Mälarscouternas och tog därmed över stafettpinnen från David Tennander som avtackades för sina två år som ordförande.

Emma Rohdin omvaldes som vice ordförande med ansvar för Funktionärer och Lokaler. Albin Elmfeldt och Sofie Ernefors valdes till vice ordförande med ansvar för Avdelningar. Niklas Dyrefors omvaldes som Kassör.

Lars-Göran Gabrielsson, Magnus Hasselquist, David Byström (Utmanarrepresentant), Felix Johnsson, Julia Hedlund Kancans och Viktor Stamyr omvaldes som ledamöter. Nya ledamöter i styrelsen blev David Tennander och Junia Mannervik. Lämnar styrelsen gör Lina Hasselquist, efter 11 år, och Marko Joona, efter tre år.

Mälarscouternas stämma hösten 2019 fastslog, budget och verksamhetsplan för nästkommande år. Läs allt i protokoll och handlingar. Medlemsavgiften höjdes från 600 kr/termin till 700 kr per termin för fullt betalande medlemmar som en konsekvens av förra årets stämmas beslut angående bidragsansökningar.