För att vi ska kunna fortsätta bedriva den fantastiska verksamhet vi ger våra scouter behöver vi nu veta vad du vill göra nästa verksamhetsår (HT19-VT20). Via länken nedan hittar du enkäten som fylls i av alla som vill bidra som ledare, assistent, funktionär eller styrelsemedlem.

Fyll i formuläret Ditt nästa år i Mälarscouterna

Rollbeskrivningar för styrelseposterna och funktionärsrollerna finns i kårhandboken på hemsidan som inloggad ledare/funktionär. Se Kårhandboken.

Ditt svar behövs senast söndag 7:e april.

Vad händer sen?
När alla svar har inkommit kommer ledarfördelningsgruppen, ledd av vKO Teo, påbörja pusslet med att fördela alla ledare och assistenter på avdelningarna. Gruppen kommer försöka på bästa sätt tillgodose allas önskemål och samtidigt se till att vi får 14 starka ledarteam. Ett första utkast kommer mailas ut till alla ledare och assistenter under slutet av terminen. Efter det är fördelningen fortfarande rörlig, men i samspråk med de som berörs.

Valberedningen samt vKO Emma kommer i sin tur se över alla svar relaterade till styrelse respektive funktionärsposter och presentera sina förslag på Mälarscouternas årsstämma i september.

Det kan vara svårt att veta exakt hur nästa år kommer att se ut, svara då vad du tror. Behöver du ändra ditt svar eller har några frågor kan du kontakta mig.

Tack för ditt engagemang!
Teo Elmfeldt
Vice Kårordförande - Avdelningar