Erik Gustafsson tilldelades förtjänstmärket Guld med emalj för 25 år som Scoutledare av ordförande David Tennander vid en ceremoni på terminsplaneringen. Grattis Erik och grattis Mälarscouterna!