En riktigt God Jul och ett Gott nytt år 2019 önskar vi alla scouter, ledare, assistenter, funktionärer, nära och kära!

Hösten 2018 har vi varit fler scouter och ledare än någonsin tidigare i Mälarscouterna! Kanske har det också varit den roligaste hösten? :)

Julavslutning

Vårterminen 2019

Vårterminens avdelningsmöten börjar vecka 4 efter att ledarna planerat vårterminen. Våren avslutas i en gemensam Avslutningshajk 25-26 maj i vår stuga K2 på Lovö.

Sommarläger 2019

Mälarscouternas populära och uppskattade sommarläger planeras till vecka 32 (6-10 augusti för Spårare och 4-10 augusti för Upptäckare, Äventyrare och Utmanare.). Ta med det i planeringen för sommaren 2019. Mer information kommer i månadsskiftet januari-februari.