Den 9-11 november arrangeras Demokratijamboree och Scouternas stämma i Karlstad.

Demokratijamboree består av flera olika delar. Kärnan är Scouternas stämma som genomförs vartannat år. Det är här som alla scoutkårer i Sverige har möjlighet att påverka vilken riktning Scouterna som organisation ska ha de kommande två åren. Mälarscouterna skickar 5 delegater - personer med röster. Utöver stämman genomförs det flera intressanta workshops och kringaktiviteter under helgen, tillsammans kallas hela evenemanget Demokratijamboree. Här får du en jättebra möjlighet att inspireras, nätverka och lära dig mer om vad som händer inom scoutrörelsen just nu.