Finns att hämta i Karsvik under januari 2018. Därefter skickar vi det på återbruk.