Som en del i Mälarscouternas hållbarhetsarbete samarbetar vi med Rotary i projektet Rädda Östersjön. Rotary har sponsrat Mälarscouterna med två vattentestväskor för att scouterna ska göra mätningar av vattenkvalitén i Mälaren.

 IMG_0208IMG_0209IMG_0210

Mer information om projektet Rädda Östersjön hittar ni på Rotarys sida.

Denna sidan kommer uppdateras med våra resultat när vi har varit ute och testat. 

22.10.15

Datum 22.10.09  22.10.15 23.05.15  
Plats Kanaanbadet  Ängsjö-badet Kyrksjön  
Temperatur 13C 12.5C  18C  
Siktdjup 1,96m 1,69 m  
Grumlighet 0 JTU 40 JTU  40 JTU  
pH-värde pH 7 pH 7  pH 8  
Syrehalt och syremättnad

4 ppm

37%

4 ppm

37% 

2 ppm

41%

 
Kväve 5 ppm 5 ppm  5 ppm  
Fosfor 1 ppm 1 ppm  1 ppm  
Bakterier Nej Nej  Nej