Epost går bra att skicka till safari@malarscouterna.se Glöm inte skriva med mottagarens namn. Vi delar normalt ut e-post varje morgon. Scouterna kommer även att ha möjlighet att skicka e-post.
Akuta samtal till lägerledningen tar vi emot via mobil: Niklas Dyrefors, 0730788015 Susanna Hållbus, 0707655995