Utvärdering Palladium 2018
Vi är fullt medvetna om att denna utvärdering kommit ut alldeles för sent, men vi hoppas att ni fortfarande kommer ihåg något från lägret!