Nödvändig utrustning för lägret, flera ton, samlades och gicks igenom av ledare i Karsvik.